Konkursa „ES un uzņēmējdarbība” 2. kārtas jautājumi:

09.11.2010.


Kopš 2000.g.Latvijas reģiona bibliotēkās darbojas 32 Eiropas Savienības informācijas punkti(ESIP),tostarp – arī Preiļu Galvenajā bibliotēkā.To uzdevums ir pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam sniegt aktuālu informāciju par Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā. No 2010.g.1.janvāra ESIP darbu koordinē Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija.


No š.g.2.novembra līdz 29.novembrim Preiļu ESIP aicina jauniešus, jo īpaši vidusskolēnus, studentus, piedalīties konkursā, kura mērķis ir papildināt savas zināšanas par ES, stimulēt uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu, veicināt jaunu uzņēmējdarbības ideju ģenerēšanu Latgales reģionā., izmantojot ES piedāvātās finanšu iespējas. Konkurss notiks ESIP izstrādātā kopprojekta „Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finanšu krīzi ES” ietvaros.


Katru nedēļu PGB mājas lapā www.preilubiblioteka.lv sadaļā – Aktivitātes tiks publicēti 5jautājumi. Nedēļas uzvarētājus gaida patīkamas balvas, kuru sagādāšanai finansiālu atbalstu ir sniegusi LR Ārlietu Ministrija. Ja pareizo atbilžu iesniedzēji būs vairāki, uzvarētājs tika noteikts izlozes kārtībā. Atbildes lūdzam iesniegt elektroniski – preilubiblioteka@inbox.lv  līdz nākamās nedēļas pirmdienai ieskaitot, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un tālruņa numuru, balvas saņemt uzaicināsim personīgi.


Ceram uz Jūsu aktivitāti un vēlam labus rezultātus!


Papildus informācija par konkursu: Velta Popa : 65381230


Konkursa „ES un uzņēmējdarbība” 2. kārtas jautājumi:


1.Eiropas Savienības valstu ekonomikas atveseļošanas plānā atbalsts vidējai un mazajai uzņēmējdarbībai ir noteikts par vienu no prioritātēm, tāpēc ir pieņemts:
 a) Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts;
 b) Mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programma;
 c) Birokrātisko procedūru un uzņēmējdarbības uzsākšanas izmaksu samazināšanas akts.


2.Kas ir ALTUM?
 a) Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma;
 b) ESF programma ”Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”
 c) Swedbankas atbalsta programma mazajiem uzņēmējiem.


3.Cik vidēji ik mēnesi Latvijā tiek nodibinātas SIA?
 a) ap 200
 b) ap 400
 c) ap 650


4.2010. gads Eiropā ir pasludināts par:
 a) Starpkultūru dialoga gadu;
 b) Vienādu iespēju gadu;
 c) Eiropas gadu cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību.


5.Kurš no šiem uzņēmējiem ir Preiļu novadnieks?
 a)   Dmitrijs Lukašenoks;
 b)   Jānis Rubins;
 c)   Vjačeslavs Stepanovs

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.