9. NOVEMBRIS – STARPTAUTISKĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DIENA

09.11.2010.

Lai arī Starptautiskajā sociālo darbinieku federācijā Eiropā Sociālā darba dienu pieņemts atzīmēt 8. novembrī, Latvijā jau vairākus gadus šo dienu atzīmē novembra otrajā otrdienā – šogad tas ir 9. novembris.


Ar mērķi sniegt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, arī Preiļos 2003. gadā tika izveidota pašvaldības iestāde – Preiļu novada Sociālais dienests. Gadu gaitā dienests pilnveidojis savu darbību, piedāvājot gan dažāda veida materiālos pabalstus, gan dažādus pakalpojumus. Atbilstoši likumdošanai, veikta sociālo pakalpojumu reģistrēšana sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā: š.g. 18. jūnijā reģistrēts Sociālais dienests, 9. septembrī – Aprūpes mājās birojs un tā sniegtais pakalpojums „aprūpe mājās”. Tāpat uzsākta Krīzes centra reģistrēšana, kura darbību tikai plānots uzsākt.


Lai arī sociālā darba profesija ir salīdzinoši jauna, būtiski atcerēties, ka sociālais darbs sniedz nozīmīgu ieguldījumu ekonomisko un sociālo izmaiņu laikā, kas šobrīd skar arī novadu. Sniedzot sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām nepieciešamo atbalstu, ir iespējams mazināt negatīvo sociālo seku ietekmi indivīdu, grupu un kopienu dzīvē.


Daudzi novada iedzīvotāji aizvien biežāk sastopas ar dažādām sociāla rakstura problēmām: bezdarbu, nepieciešamību pēc mājas aprūpes vai aprūpes institūcijā, nespēju nomaksāt komunālos maksājumus, problēmas ar atkarībām u.tml. Tāpēc novada iedzīvotāji aicināti vērsties pēc palīdzības Preiļu novada Sociālajā  dienestā, lai saņemtu ne tikai pabalstus, bet arī sociālos pakalpojumus. Lai arī dienestā darba apjoms tikai palielinās, sociālie darbinieki, savu iespēju robežās, gatavi uzklausīt un palīdzēt ikvienam, jo sociālā darba ētikas pamatprincips ir – „Katrs cilvēks ir vērtīgs, tāpēc rūpju cienīgs”. Patīkami dzirdēt, ja esam palīdzējuši atgūt ticību saviem spēkiem, iedvesmojuši pārmaiņām un atbalstījuši grūtā brīdī.


Lai atskatītos uz paveikto Sociālajā dienestā šo 7 gadu laikā, kopš dienests uzsācis savu darbību, ir izveidots fotostāsts (lejupielādēt to var šeit (wmv, 20 MB)), kur savirknēti spilgtākie notikumi no dienesta ikdienas.
 
Ar Raiņa vārdiem – „ Pasmaidi par savām bēdām, un viņu sūruma vairs nav. Pasmaidi par savu ienaidnieku, un viņa dzēluma vairs nav. Pasmaidi par sevi, un tava ļaunuma vairs nav. Bet, ja tu spēj pasmaidīt par pasauli, tad viņa smaidīs tev pretī”, Preiļu novada Sociālā dienesta kolektīva vārdā sveicam bijušos dienesta darbiniekus, kā arī kolēģus kaimiņu novadu Sociālajos dienestos Starptautiskajā Sociālo darbinieku dienā!


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.