Darba iespējas ES institūcijās: sagatavošanās un pieteikšanās ES ierēdņu konkursa atlasei

07.11.2010.

(Gatavošanās EPSO rīkotajiem atklātajiem konkursiem)


Kursa mērķis: Iepazīstināt ar darba iespējām ES institūcijās un sniegt informāciju par iespējām pieteikties un piedalīties Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) rīkotajos atklātajos konkursos, lai pretendētu uz darbu ES institūcijās.
Iepazīstināt ar atklāto konkursu norisi un to galvenajiem posmiem; ar lekciju un praktisku nodarbību palīdzību iepazīstināt/palīdzēt sagatavoties EPSO konkursa pārbaudes testiem.


Mērķauditorija: Interesenti, kuri gatavojas piedalīties atklātajos EPSO konkursos darbam ES institūcijās. Kursa dalībniekiem jāpārvalda latviešu un angļu valoda.


Iegūstamās kompetences: Vispārējs priekšstats par darba un karjera iespējām ES institūcijās.
Zināšanas par iespējām pieteikties EPSO konkursiem, EPSO konkursu norise.
Gatavošanās EPSO konkursiem:
1.tests – zināšanas par ES, tās institūcijām un politikām, 
2.tests – specializētās zināšanas, 
3.tests – loģika un matemātika; 
rakstiskais eksāmens; 
mutiskais eksāmens.


Zināšanas, kas nepieciešamas, lai sagatavotos dalībai EPSO atklātajos konkursos. 


Kursa garums: 20 stundas.


Lektore: Kristīne Medne, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta direktores vietniece.


Kursa tēmas:

ES institūcijas, darba un karjeras iespējas ES institūcijās. Darbā pieņemšanas procedūras ES institūcijās, EPSO loma. Informācijas iegūšana par vakancēm un konkursiem.
Pieteikšanās ESPO izsludinātiem konkursiem (konkursu procesa apraksts, struktūra), 2008/2009.gada EPSO konkursi. EPSO konkurss, priekšatlases testi.


1.testa Zināšanas par ES, tās institūcijām un politikām (EU knowledge)  norises simulācija. 1.testa Zināšanas par ES, tās institūcijām un politikām (EU knowledge) rezultātu analīze.
Gatavošanās 1.testam – nepieciešamās zināšanas, informācijas avoti, pašpārbaude (mājās pildāmi testi).
2.testa – specializētās zināšanas norise; gatavošanās testam.


3.testa Loģika un matemātika (Verbal and numerical reasoning) norises simulācija. 3.testa Loģika un matemātika (Verbal and numerical reasoning) rezultātu analīze. Gatavošanās 3.testam – uzdevumu skaidrošana, to risināšanas principi (mājās pildāmi testi).


Rakstiskā eksāmena (written test) norise, veidi, vērtēšana. Rakstiskā testa simulācija. Gatavošanās rakstiskajam eksāmenam (memo, eseja, kopsavilkums, preses relīze). Rakstisko testu analīze.


Mutiskā eksāmena (oral test) norise, veidi, vērtēšana. Mutiskā eksāmena norises simulācija.


Papildus informācija par kursu: lekcijas notiek latviešu valodā; testu simulācijas – angļu valodā.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.