Divas nedēļas notiks pieteikšanās valsts atbalstam vaislas sivēnmāšu sagatavošanai ierakstīšanai ciltsgrāmatā

02.11.2010.

2. novembrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināti Ministru kabineta noteikumi Nr.989 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu, lai sagatavotu vaislas sivēnmātes ierakstīšanai ciltsgrāmatā un izvērtētu to produktivitātes datus”, saskaņā ar kuriem no 3. novembra līdz 17. novembrim notiks līgumu slēgšana ar atbalsta tiesīgiem pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem, lai sagatavotu vaislas sivēnmātes ierakstīšanai ciltsgrāmatā un izvērtētu to produktivitātes datus. Lai saņemtu šo atbalstu, pretendentam divu nedēļu laikā, sākot ar šā gada 3. novembri, ir jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta dienestā. Kopējais atbalsta apmērs šim mērķim ir 3 960 000 latu.


Uz atbalstu pakalpojuma sniegšanai var pretendēt SIA, biedrība, nodibinājums vai kooperatīvu savienība, ja tā darbojas cūkkopības nozarē un apvieno ne mazāk par 50 cūku audzētāju, ja pretendentam ir ciltsdarba jomā sertificēti speciālisti. Pretendents sniegs pakalpojumu tajos pārraudzības ganāmpulkos, kuros pēc stāvokļa 2010. gada 1. septembrī būs 15 un vairāk vaislas sivēnmātes un no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits (pēc 2009. gada pārraudzības datiem) metienā vidēji ganāmpulkā ir 8,5 sivēni.


Atbalsta mērķis ir sekmēt ciltsdarbu cūkkopības nozarē, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgas vaislas sivēnmātes, lai saglabātu un uzlabotu esošo genotipu un veicinātu dzīvu cūku eksportu.


Šis pakalpojums ietver izmaksas par vaislas sivēnmāšu ciltsdokumentācijas sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavoto un ciltsgrāmatā ierakstīto vaislas sivēnmāšu produktivitātes datu izvērtēšanu pēc audzējamo šķirņu ciltsdarba programmās noteiktajiem produktivitātes rādītājiem un ciltsgrāmatas kārtošanas prasībām. Pakalpojumā iekļautas visas pārraudzības ganāmpulkos esošās Latvijas baltās šķirnes sivēnmātes, ja šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija ir izsniegusi atzinumu par vaislas sivēnmātes atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.

Pēdējās izmaiņas: 02.11.2010.