Realizēs projektu „Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai”

28.10.2010.Šī gada 28. oktobrī Preiļu novada domes deputāti atbalstīja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLIII- 127 „Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” („E-Water”) realizāciju un piešķīra nepieciešamo līdzfinansējumu. Šis ir pārrobežu sadarbības projekts, līdz ar to tas tiks realizēts vienlaicīgi gan vairākās Latvijas, gan Lietuvas pašvaldībās. Šī projekta partneri ir Krāslavas novada dome, kura ir vadošais partneris, Utenas rajona padome Lietuvā, Preiļu novada dome, Līvānu novada dome, kā arī Latvijas gāzes un ūdens lietotāju asociācija.


Projekta mērķis ir uzlabot kopīgu dabas resursu pārvaldību un uzraudzību, radot platformu efektīvai ūdens izmantošanai, izmantojot informācijas tehnoloģiju un jaunu elektronisku pakalpojumu patērētājiem.


Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši. Šajā laikā Preiļos paredzēts uzstādīt 1071 jaunā parauga ūdens skaitītāju un elektroniskās nolasīšanas raidītājblokus, kā arī aparatūru un programmatūru šo datu nolasīšanai un apstrādei. Projekta realizācijas rezultātā ūdens patērētājiem vairs nevajadzēs veikt pierakstus par izlietoto ūdens daudzumu un katru mēnesi šos rādījumus iesniegt ūdens piegādātājam SIA „Preiļu saimnieks”. Turpmāk ūdens skaitītāju rādījumi pa bezvadu tīklu tiks nosūtīti uz datu apstrādes serveri un rādījumi tiks iekļauti attiecīgā klienta rēķinā. Jaunā sistēma ļaus arī operatīvāk konstatēt un līdz ar to arī ātrāk novērst avārijas ūdens apgādes sistēmā.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.