Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā

03.11.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014) ietvaros”, saskaņā ar Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „„Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2.Iepirkuma procedūra tiek veikta  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām.


3. Iepirkuma priekšmets – „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, identifikācijas nr. PND 2010/17M, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


4. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Nolikumu un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 49.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Nolikums (PDF)
Pielikumi (ZIP) 


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 15.novembra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


7. Kontaktpersonas: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas:
– priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs,t.26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv.;
– komisijas pr-ja vietnieks Jānis Skutels, t.26432521e-pasts: janis.skutels@ preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.