Pašvaldību savienība iebilst pret Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pievienošanu Vides ministrijai un pret plānošanas reģionu likvidāciju

03.11.2010.

Otrdien, 2.novembrī, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valde pieņēma lēmumu „Par pārdomātām ilgtermiņa reformām”, kuru trešdien, 3.novembrī, LPS nosūtīja 10.Saeimas tikko kā apstiprinātajam Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. LPS valde ierosina jaunajai valdībai neuzsākt fragmentāras īstermiņa reformas, bet dot skaidru un sabiedrībai saprotamu valsts pārvaldes un normatīvā regulējuma samazinājuma plānu.


LPS neatbalsta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pievienošanu Vides ministrijai un aicina sākt ar Ministru kabineta reorganizāciju, sakārtojot līdzīgās valsts funkcijas atbilstošos blokos, nevis neloģiski apvienot pretēju interešu nozares.


LPS neatbalsta plānošanas reģionu likvidāciju pirms nav izstrādāts skaidrs un ekonomiski pamatots plāns līdzsvarotas valsts attīstības nodrošināšanai. Lai izkļūtu no krīzes, nepieciešama investīciju politika, kas vislabāk nodrošinātu Latvijas reģionu konkurētspēju ar citiem pasaules reģioniem. Šādai politikai nepieciešama tieša vietējo interešu pārstāvniecība.


LPS uzsver, ka valsts ekonomiskās krīzes ātrākai pārvarēšanai ir nepieciešams nekavējoties veidot mazu un efektīvu pārvaldi. Atbildību par reformu un tās organizācijas procesu ir jāuzņemas politiķiem, sniedzot skaidru redzējumu par reformas ieguvumiem, īstenošanas gaitu un efektivitāti. Jāvienkāršo gan pārvaldes struktūra, gan likumdošana. Likumiem jābūt vienkāršiem un saprotamiem, bet pārvaldei atbilstošai iedzīvotāju interesēm.


Reformai jābūt kompleksai, aptverot visus pārvaldes līmeņus. Likvidējot esošās sistēmas atsevišķus, jābūt skaidrībai no kādām darbībām paredzēts atteikties un kuras darbības tiks nodotas citām iestādēm vai pārvaldes līmeņiem. Šādam plānam jābūt sociāli un ekonomiski pamatotam un nav jālikvidē institūcijas likvidēšanas pēc, teikts LPS valdes lēmumā._____________________________________________________________________
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno republikas pilsētu un novadu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. Kopš 2009.gada 1.jūlija Latvijas Republikā ir 118 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 109 novadu domes. Visas pašvaldības ir LPS biedri. 2010.gada 18.decembrī notiks Rojas novada domes un Mērsraga novada domes vēlēšanas, pēc kurām Latvijā būs 119 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 110 novadu domes. 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.