„NP Properties”: uz jauno valdību liktas lielas cerības industriālo parku nozares attīstībā

03.11.2010.


Latvijā lielākais industriālo parku attīstītājs „NP Properties” pozitīvi vērtē valdības deklarācijas projektā iekļauto punktu, kas tautsaimniecības izaugsmei paredz veicināt arī industriālo, tehnoloģisko un biznesa parku attīstību un darbību, kā arī kopumā atbalstīt industriālo teritoriju un uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidi.


„NP Properties” valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja uzsver, ka vairāk kā desmit gadu laikā šī ir pirmā valdība, kas pievērsusi uzmanību industriālajiem parkiem, viešot cerību, ka beidzot varētu tikt definēta industriālo parku nozare un izstrādāti vienoti tās kritēriji.


Tajā pašā laikā E.Moiseja norāda, ka iepriekš izskanējusī informāciju par iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmes dubultošanu ir pretrunā valdības projektā pausto labo gribu:


„NĪN dubultošana būtu kārtējais valdības apzināti mestais „sprungulis” gan industriālo parku, gan daudzu rūpnieku, kuri tur izvietojuši uzņēmumu ražotnes, virzienā. Jo tieši šis nodoklis sastāda lielu daļu no kopējām saimnieciskajām izmaksām – aptuveni 20-30%. Ceru, ka jaunajai valdībai pietiks saprāta, lai dubulto nodokļu likmi nepiemērotu telpām un ēkām, kurās tiek „radīta un veicināta” valsts ekonomika.”Prioritāte: nozares definēšana un strikta tās nodalīšana no kategorijas „operācijas ar NĪ”


Šobrīd situācija valstī ir absurda – industriālo parku segments attīstās pašplūsmā, galvenokārt pateicoties privātām investīcijām un individuālai iniciatīvai. Turklāt saskaņā ar valstī noteiktajām nozaru kategorijām, industriālie parki visvairāk atbilst „operācijas ar nekustamo īpašumu”, kas nekādā mērā neatbilst industriālo parku nozīmei un funkcijām.


Elita Moiseja: „Vairāk kā desmit gadu laikā šī ir pirmā valdība, kas savā dienas kārtībā paredzējusi īstenot atbalsta pasākumus industriālo parku attīstībai – tā ir sen gaidīta valsts atgriezeniskā saikne uz visiem līdz šim izskanējušajiem aicinājumiem un ierosinājumiem


Tiesa, šobrīd nav skaidrs, kādu atbalstu valdība paredzējusi, tomēr visupirms būtu jādefinē pati nozare un vienoti tās kvalitātes un darbības kritēriji. Savukārt nākamie soļi būtu pasaules prakses ieviešana Latvijā attiecībā uz nozares funkcijām un atbalsta mehānismiem ar mērķi nodrošināt pēc iespējas pievilcīgākus priekšnosacījumus investoru piesaistei un ražošanas veicināšanai kopumā.”


Elita Moiseja norāda, ka veiksmīgi piemēri nav tālu jāmeklē – piemēram, Polijā industriālie parki un industriālās zonas ir valsts mērogā atzītas teritorijas, kurām piešķirti dažādi nodokļu atvieglojumi par zemi, ēkām un konstrukcijām, kas kopumā sastāda līdz pat 80% no standarta likmes. Valsts atbalsts industriālajām zonām tiek piešķirts pēc līdzīga principa kā brīvostu teritorijām vai speciālām ekonomiskām zonām, un tas paredz dažādus nodokļu un finansiālus atvieglojumus.Kopumā publiskotajā deklarācijas projektā iekļauti vairāki punkti, kuru ieviešana dzīvē stimulētu valsts tautsaimniecības izaugsmi. „NP Properties” vērtējumā īpaši rūpīgs un pamatīgs darbs valdībai jāveic, lai radītu labvēlīgāku un konkurētspējīgāku vidi ārvalstu investīciju piesaistei, paplašinātu esošos eksporta tirgus un radītu jaunus, kā arī sniegtu reālu atbalstu inovatīviem uzņēmumiem ar augstu izaugsmes un eksporta potenciālu u.c.Par „NP Properties”


SIA „NP Properties” (www.industrial-park.lv) ir lielākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs Latvijā, kas vairāku gadu laikā valsts lielākajās un stratēģiski nozīmīgākajās pilsētās izveidojis 8 industriālos parkus, kuru kopējā platība ir vairāk nekā 140 ha.


„NP Properties” industriālajos parkos darbojas aptuveni 120 nomnieku – pašmāju (68%) un starptautiski (32%) uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa ir ražotāji, pārstāvot tādas tautsaimniecības nozares kā metāla, plastmasas, gumijas un koka apstrāde, poligrāfija, iesaiņojuma ražošana u.tml. Kopumā industriālo parku nomniekiem uz doto brīdi iznomātas ražošanas, noliktavu un biroju telpas 140 000 kv.m platībā. 


Informāciju sniedza:
Elita Moiseja
„NP Properties” valdes priekšsēdētāja


Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.