Preiļu ESIP aicina jauniešus piedalīties konkursā „ES un uzņēmējdarbība”

29.11.2010.


Kopš 2000.g.Latvijas reģiona bibliotēkās darbojas 32 Eiropas Savienības informācijas punkti(ESIP),tostarp – arī Preiļu Galvenajā bibliotēkā.To uzdevums ir pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam sniegt aktuālu informāciju par Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā. No 2010.g.1.janvāra ESIP darbu koordinē Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija.


No š.g.2.novembra līdz 29.novembrim Preiļu ESIP aicina jauniešus, jo īpaši vidusskolēnus, studentus, piedalīties konkursā, kura mērķis ir papildināt savas zināšanas par ES, stimulēt uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu, veicināt jaunu uzņēmējdarbības ideju ģenerēšanu Latgales reģionā., izmantojot ES piedāvātās finanšu iespējas. Konkurss notiks ESIP izstrādātā kopprojekta „Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finanšu krīzi ES” ietvaros.


Katru nedēļu PGB mājas lapā www.preilubiblioteka.lv sadaļā – Aktivitātes tiks publicēti 5jautājumi. Nedēļas uzvarētājus gaida patīkamas balvas, kuru sagādāšanai finansiālu atbalstu ir sniegusi LR Ārlietu Ministrija. Ja pareizo atbilžu iesniedzēji būs vairāki, uzvarētājs tika noteikts izlozes kārtībā. Atbildes lūdzam iesniegt elektroniski – preilubiblioteka@inbox.lv  līdz nākamās nedēļas pirmdienai ieskaitot, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un tālruņa numuru, balvas saņemt uzaicināsim personīgi.


Ceram uz Jūsu aktivitāti un vēlam labus rezultātus!


Papildus informācija par konkursu: Velta Popa : 65381230


 


Pirmās kārtas jautājumi:


1. ES Mikrokredīts ir aizdevums, kura apjoms nepārsniedz:
                   a)25 000 eiro     b) 30 000 eiro      c)50 000 eiro


2. Kurā gadā Latvijā stājās spēkā pašreizējais Komerclikums?
                   a)1920.g.        b)1993.g.        c).2002.g.


3. Svarīgākie priekšnoteikumi, lai uzsāktu uzņēmējdarbību ir:
a) jānāk no ģimenes, kurā ar uzņēmējdarbību nodarbojas vairākās paaudzēs;
b) jābūt zinātniskajam grādam ekonomikā vai finansēs;
c) jābūt motivācijai un vispārīgām zināšanām uzņēmējdarbības pamatprincipos


4. No kā cēlies vārds uzņēmējs?
d) radies no franču valodas vārda entreprendre;
e) radies no angļu valodas vārda manager;
f) radies no latīņu vārda commercium


5.Kur Preiļos var apgūt zināšanas par uzņēmējdarbību? (jūsu varianti)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.