Preiļu novada dome pārdod nekustamo īpašumu Preiļos, Brīvības ielā 4

15.12.2010.

Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Preiļos, Brīvības ielā 4, kadastra Nr. 7601 002 1504, kas sastāv no administratīvās ēkas un katlu mājas ar zemes gabalu (1021 kv.m).


Izsoles sākuma cena Ls 64 000,00. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos.
Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 20,00. Nodrošinājuma nauda- Ls 6400,00


Izsole notiks 2010.gada 15.decembrī plkst. 13.00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī- 19, Preiļos.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī -19, Preiļos (1 .stāvs, 28.kabinets) katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2010.gada 15.decembra plkst. 12.00


Uzziņas pa tālruņiem 65307322, 65322766, 26458552

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2010.