Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana””

01.11.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana””, saskaņā ar Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2.Iepirkuma procedūra tiek veikta  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām.


3. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana””, identifikācijas nr. PND 2010/15ELFLA, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


4. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Nolikumu un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


NOLIKUMS (PDF)
1. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (PDF)
2. pielikums PIETEIKUMS (DOC)
3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (DOC)


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 12.novembra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


7. Kontaktpersonas: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas:
– priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv.;
– locekle Inga Vilcāne, e-pasts: inga.vilcane@ preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.