Lauku atbalsta dienesta paziņojums

26.10.2010.

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumu Nr.269 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsta un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” 7.1.punktu informē, ka 2010.gadā:
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par platībām likme ir 32,02 EUR/ha jeb 22,71 LVL/ha;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par pienu likme ir 29,87 EUR/tonna jeb 21,18 LVL/tonna;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par nokautiem vai eksportētiem liellopiem likme ir 46,47 EUR/dzīvnieks jeb 32,96 LVL/dzīvnieks;
• atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem likme ir 27,09 EUR/ha jeb 19,21LVL/ha;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par laukaugu platībām likme ir 35,98 EUR/ha jeb 25,52 LVL/ha;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par lopbarības platībām likme ir 3,51 EUR/ha jeb 2,48 LVL/ha;
• atsevišķā maksājuma par cukuru likme ir 11,82 EUR/tonna jeb 8,39 LVL/tonna;
• īpašais atbalsts par pienu valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc 2010.gadā veicot atbalsta izmaksu, īpašam atbalstam par pienu jāpiemēro atbalsta likmes samazinājuma koeficients 0,904396.


Īpašā atbalsta par pienu likme 2010.gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir:
• 10,85 EUR/tonna jeb 6,92 LVL/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena;
• 9,76 EUR/tonna jeb 7,69 LVL/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnām.

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2010.