Latgales plānošanas reģions 2010.gada 20.oktobrī organizēja tikšanos ar pašvaldību pārstāvjiem projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE ietvaros

20.10.2010.

2010.gada 20.oktobrī Daugavpilī notika projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE, darba grupas sanāksme. Projektā iesaistīto pašvaldību no Latvijas puses (Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Dagdas, Ilūkstes un Daugavpils novadi) pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta mērķi, pasākumu plānu un to norises gaitu. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka katrā pašvaldībā būs koordinators – atbildīgais, kurš sadarbosies gan ar projekta vadību, gan ciemu iedzīvotājiem un koordinēs pasākumus, apmācību grafiku, kā arī piedalīsies potenciālo „biznesa partneru” jeb mērķgrupas atlasē.


Projekta vadošais partneris ir Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūra no Lietuvas, bet partneris no Latvijas ir Latgales plānošanas reģions. Projekta mērķis ir palīdzēt ciemiem pierobežā un attīstīt katra ciema „biznesa tēmu”, lai ciemu iedzīvotāji varētu strādāt, pelnīt un būt pazīstami ar saviem produktiem un pakalpojumiem; veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.


Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros, tā realizācijas laiks ir 24 mēneši.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.