`NP Properties`: industriālo parku nozares sakārtošanai jāveido valsts mēroga industriālo teritoriju datu bāze

21.10.2010.

Latvijā lielākais industriālo parku attīstītājs „NP Properties” uzskata, ka valsts mērogā būtu nepieciešams izstrādāt vienotu industriālo teritoriju datubāzi, kurā tiktu iekļauta informācija par industriālajām teritorijām un zonām. Tas būtu viens no sākotnējiem mehānismiem, lai ieviestu vienotus kritērijus un definētu industriālās teritorijas, kā arī industriālos parkus un nozari kopumā. Tas veicinātu lielāku ārvalstu investoru interesi par Latviju.


Kā veiksmīgu piemēru, kā valstī kopumā varētu veicināt industriālo parku nozares sakārtošanu un attīstību, „NP Properties” valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja min Jelgavas pašvaldības un Norvēģijas valdības izstrādāto Zemgales reģiona industriālo teritoriju datu bāzi:
„Tas ir būtisks priekšnosacījums, lai pēc iespējas veiksmīgāk varētu piesaistīt ārvalstu investorus, kuri industriālās teritorijas un zonas ražošanas izvēršanai vai pārcelšanai vērtē kā prioritāras.”


Vairāk kā 10 gadu laikā valsts nav definējusi industriālo parku nozari
Lai arī industriālie parki Latvijā izveidoti un tiek attīstīti jau vairāk nekā 10 gadus, valsts līmenī joprojām nav definēts ne „industriālais parks”, ne „industriālo parku nozare”. Šī joma galvenokārt tiek saistīta ar „operācijas ar nekustamo īpašumu”, kas nekādā ziņā neatbilst industriālo parku nozīmei un funkcijām.
Elita Moiseja: „Uzskatu, ka šādu projektu nepieciešams īstenot valsts, nevis reģionālā mērogā. Turklāt iniciatīvai būtu jānāk no pašmāju valdības puses, nevis jāgaida līdz nākamajam sadarbības projektam ar citu valstu valdību.
Industriālo zonu definēšana un izveide ir viens no efektīvākajiem rīkiem ārvalstu investoru piesaistei. Tādēļ industriālajām zonām, līdzīgi kā brīvostu teritorijām vai speciālām ekonomiskām zonām  citviet pasaulē ir piemērots īpašs statuss, kas paredz  dažādus nodokļu un finansiālus atvieglojumus. Piemēram, Polijā industriālajām zonām tiek piešķirti dažādi nodokļu atvieglojumi par zemi, ēkām un konstrukcijām, kas kopumā sastāda līdz pat 80% no standarta likmes.”
Ņemot vērā Latvijas industriālo parku pienesumu valsts ekonomikai, pēc iespējas ātrāk būtu jānovērš pašreizējā situācija, kad industriālajiem parkiem, industriālajām zonām un nozarei kopumā nav ne definējuma, ne vienotu kritēriju. Tāpat ar mērķi piesaistīt ārvalstu investorus, valsts līmenī pēc jāizvērtē, kādus stimulējošus finansu vai nodokļu atvieglojumus iespējams ieviest.
Ārvalstīs dažādi nodokļu un finansiāli atvieglojumi industriālajām zonām tiek piešķirti ar mērķi piesaistīt investorus, nodrošinot viņiem pēc iespējas lielākas priekšrocības un izdevīgākus apstākļus darbības izvēršanai vai pārcelšanai uz konkrēto valsti.


Par Zemgales industriālo teritoriju datu bāzi
Jau ziņots, ka Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta „Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām” ietvaros izstrādāta industriālo teritoriju datu bāze.
Ģeoportālā apskatāmi novadu plānošanas dokumenti un informācija par industriālajām teritorijām reģionā, ko var izmantot iedzīvotāji, uzņēmēji, valsts iestādes, tūristi un potenciālie investori.
Vairāk informācijas par projektu: http://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-plnoana/gis


Par „NP Properties”
SIA „NP Properties” (www.industrial-park.lv) ir lielākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs Latvijā, kas vairāku gadu laikā valsts lielākajās un stratēģiski nozīmīgākajās pilsētās izveidojis 8 industriālos parkus, kuru kopējā platība ir vairāk nekā 140 ha.
„NP Properties” industriālajos parkos darbojas aptuveni 120 nomnieku – pašmāju (68%) un starptautiski (32%) uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa ir ražotāji, pārstāvot tādas tautsaimniecības nozares kā metāla, plastmasas, gumijas un koka apstrāde, poligrāfija, iesaiņojuma ražošana u.tml. Kopumā industriālo parku nomniekiem uz doto brīdi iznomātas ražošanas, noliktavu un biroju telpas 140 000 kv.m platībā.


Informāciju sniedza:
Elita Moiseja
„NP Properties” valdes priekšsēdētāja


Plašākai informācijai:
Signe Znotiņa
T. 67350501; 22016161


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.