Kāpēc jāšķiro PET dzērienu pudeles?

25.10.2010.

PET (polietilēnteraftalāts) nav videi draudzīgs materiāls, tādēļ ir jāatšķiro no tiem atkritumiem, kuri, nonākot atkritumu poligonā, spēj atmosfēras ietekmē sadalīties. Plastmasas iepakojumu pārstrāde ietaupa naftas resursus, pasargā atmosfēru no siltumnīcas efektu radošajām gāzēm un citiem vides piesārņojumiem. Plastmasas pārstrādes procesā izmantojamās enerģijas patēriņš ir par 70% mazāks, nekā ražojot plastmasas izstrādājumus no jauna. 90% plastmasas veidu iegūst no naftas pārstrādes produktiem. Otrreizējai pārstrādei visnoderīgākās ir PET dzērienu plastmasas pudeles.


Gadā viens Latvijas iedzīvotājs izlieto apmēram 260 dzērienu pudeles. PET pārstrādē iegūtās izejvielas ir izmantojamas iepakojuma vai citu izejmateriālu ražošanā. Piemēram, vienu džemperi var iegūt, ja tekstilšķiedrā pārstrādā 27 PET pudeles. Lai iegūtu augstākas kvalitātes otrreizējo izejvielu, ir svarīgi, lai šķirošanas konteinerā izmestās pudeles būtu tīras.


Vēlos iedzīvotājus aicināt nededzināt plastmasu nedz krāsnīs, nedz ugunskuros. Ja to neievēro, atmosfērā izdalās dioksīns, kas ir indīga un kancerogēna viela, kurus elpo arī paši dedzinātāji. Tā īpaši toksiski iedarbojas uz aknām, reproduktīvo, nervu un imūnsistēmu. Dioksīns no organisma neizdalās, bet uzkrājas tajā.


Ko darīt ar izlietotajām PET dzērienu pudelēm? Preiļos ir izvietoti 18 atkritumu šķirošanas punkti, kuros katrā ir 2 konteineri ar dzelteniem vākiem. Šie konteineri ir paredzēti PET dzērienu pudelēm, plēvei, makulatūrai, dzērienu skārdenēm un metāla konserviem. Pa vienam šķirošanas punktam atrodas Līču un Aizkalnes centrā. Tātad izdzerto PET dzērienu pudeli saplacina, uzskrūvē korķīti, lai pudele nepiepūšas un konteinerā neaizņem papildus vietu un izmet konteinerā ar dzeltenu vāku. Iedzīvotāji, kuriem ir iekrājies lielāks PET daudzums darbdienās no 8.00 – 17.00 var paši nogādāt atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4. Gan izmetot konteinerā dalīti vāktiem atkritumiem, gan atvedot uz šķirošanas laukumu svarīgi ievērot, lai pudelēs nebūtu uzglabātas eļļas vai krāsas, kas var sabojāt iepakojuma kvalitāti. Šādas netīras pudeles jāmet sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros.


Preiļos iedzīvotāju sašķirotais PET no konteineriem ar dzelteniem vākiem tiek nogādāts uz Rīgas ielu 4, kur tas tiek pāršķirots. Atlasot piejaukumus, PET tiek sašķirots pa krāsām un sapresēts ķīpās prom vešanai uz pārstrādi. Tāpat rīkojamies ar plēvēm. Šī gada 7. oktobrī pirmo reizi pārstrādei tika nodota sagatavotā PET pudeļu krava. Tās kopējais svars bija 4,70t. Šīs PET pudeles tiks pārstrādātas un iegūs jaunu dzīvi un to cikls varēs sākties no jauna.


Paldies tiem, kas šīs PET pudeles neizmeta nešķirotajiem sadzīves atkritumiem paredzētajā konteinerā, līdz ar to tās nenoguls atkritumu poligonā. Paldies arī tiem, kas tās neizmeta grāvmalā vai mežā, līdz ar to pavasara talku laikā tās citiem nebūs jālasa. Tāpēc aicinu, nopērkot un izlietojot PET dzērienu pudeli, iemetīsim to konteinerā ar dzelteno vāku, lai tās cikls var turpināties.


Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.