Bibliotēka – plašākā zinību ēka, bibliotēka – cilvēku tikšanās vieta

23.10.2010.

23.oktobrī Preiļu Galvenā bibliotēka svinēja 80 gadu jubileju. Bibliotēkas pastāvēšanas laikā tas ir tikai īss pieturas punkts, mirklis, lai atskatītos uz paveikto un ietu tālāk nākotnē.


Astoņdesmit gadu laikā bibliotēku ir skārušas dažādas reformas un norisinājušies dažādi notikumi: četras reizes bibliotēka ir mainījusi savu atrašanās vietu; bibliotēkā ir notikušas valstiski nozīmīgas konferences un sanāksmes; realizēti valstiski apjomīgi projekti un būtiski pasākumi; bibliotēku ir apmeklējušas vairākas ārzemju delegācijas, valsts un ministru prezidenti; bibliotēkas darbinieku ieguldījums novērtēts valsts līmenī. Šie un daudzi citi notikumu astoņdesmit gadu garumā veicinājuši bibliotēkas attīstību un bibliotēkas atpazīstamību ne tikai reģiona un valsts teritorijā, bet arī ārvalsts mērogā.


Par to, ka bibliotēka attīstījās laikam līdzi ejot, pirmkārt ir jāpateicas tās bijušajām vadītājām: Olgai Pīzelei – Prikulei, Annai Lazdānei, Martai Lapiņai, Vilhelmīnei Ratniecei, Janīnai Prikulei, Inārai Batarāgai, kuras veiksmīgi un radoši strādāja kopā ar saviem darbiniekiem bibliotēkas izaugsmes veidošanā.


Ne mazāk svarīgs faktors bibliotēkas attīstības nodrošināšanai ir pašvaldības atbalsts un sapratne, ko mēs – Preiļu bibliotēka – esam regulāri saņēmuši, par to sirsnīgs paldies.


Īpašu paldies šodien sakām arī saviem sponsoriem un sadarbības partneriem – SEB bankai un Swedbankai, ar kurām daudzu gadu garumā izveidojusies lieliska sadarbība. Sirsnīgus pateicības vārdus sūtam arī viesu mājai „Mežinieku Mājas”, Preiļu uzņēmumam „Arka Preiļi” un ziedu veikalam „Dārznieks”. Pateicoties šo triju mazo uzņēmumu ievērojami svarīgam atbalstam mūsu svētki bija spilgtāki un neaizmirstamāki.


Iestāžu savstarpējā sadarbība ir veiksmīgs jebkuras organizācijas attīstības stūrakmens. Laika gaitā Preiļu bibliotēkai ir izveidojies lielisks un sekmīgs sadarbības modelis ar Preiļu kultūras, izglītības un sociālajām iestādēm; nevalstiskajām organizācijām. Liels paldies par atsaucību, iniciatīvu, radošumu un enerģiju, ko ieguldāt veiksmīgas sadarbības īstenošanā !


Vissirsnīgākie paldies vārdi Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīvam par pašaizliedzīgu, radošu, enerģisku un kvalitatīvu darbu, ko ikviens no jums veic bibliotēkas attīstībā, bibliotekāro procesu pilnveidošanā un bibliotēkas tēla veidošanā.


Bibliotēku attīstība mūsu valstī notiek strauji. Bibliotekāru darba pienākumi paplašinās, darba temps aizvien kāpinās. Taču galvenais mērķis – nodrošināt iedzīvotāju daudzveidīgu un ilgtspējīgu informacionālo apkalpošanu – nemainās. Mūsu galvenā vērtība ir un paliek cilvēks – bibliotēkas lietotājs.
Paldies lasītāj, ka Tu mums esi!


Sigita Brice,
Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2010.