Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs saņem medaļu par aktivitāti krievu kultūras un izglītības pasākumos

15.10.2010.

Jau desmit gadu garumā Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistās dažādos radošos konkursos un iegūst godalgotas vietas krievu kultūras un izglītības svētku „Tatjanas diena” pasākumos Latvijā.


Aktīvāko skolēnu vidū ir Valērija Čelnova, Darina Širčenko, Jūlija Podskočija, Vladimirs Pučko, Nataša Kirilova, Jurijs un Andrejs Piskunovi, Imants Lacs, Ļubova Denisova, Ksenija Stefanova, Ludmila Kudrjašova, Ļubova Barišnikova. Viņiem palīdzēja un konsultēja skolotāji Ļubova Lavrenova, Inna Zenovjeva, Nataļja Kondratjeva, Larisa Arestova. Piedaloties pasākumā „Tatjana diena”, katru gadu godalgotu vietu ieņem Preiļu novada kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis „Rjabinuška”, kura sastāvā dzied skolotājas Rimma Gavrilova, Irina Kovaļenko un Ludmila Martinova.


15. oktobrī svētku pasākumā «Pokrovskije posidelki» Preiļos piedalījās Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācijas (LAŠOR) valdes priekšsēdētājs Igors Piminovs. Skolas direktoram Oļegam Hļebņikovam tika pasniegta LAŠOR medaļa un diploms par aktīvo piedalīšanos pasākumā desmit gadu garumā. Tas liecina par to, ka Preiļu 2 vidusskolas skolēni un skolotāji ir paši aktīvākie „Tatjanas dienas” radošo konkursu dalībnieki. Šobrīd skolā notiek gatavošanās 2011. gada konkursiem, kuros arī ceram uz panākumiem.


Rimma Gavrilova,
Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

Pēdējās izmaiņas: 15.10.2010.