Saunas pagasta sabiedriskais centrs „Nianse” strādā aktīvi un radoši

25.10.2010.

Oktobrī noslēdzās kārtējais projekts Saunas pagastā, ko realizēja Saunas pagasta sabiedriskais centrs „Nianse”. Šoreiz tas bija VAS „Hipotēku un zemes banka” klientu kluba „Mēs paši” finansiāli atbalstītais projekts „Spodrības telpa”. Projekta realizācijai tika piešķirti līdzekļi 400 latu apmērā veļa mazgājamās mašīnas iegādei un uzstādīšanai.


Saunas pagasta pārvalde ielika savu artavu projekta realizācijā – ierādīja neizmantotu un neapkurinātu telpu veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanai un ieguldīja papildus projekta finansējumam līdzekļus 540 latu apmērā telpas renovācijai. Vislielākā pateicība Priekuļu pamatskolas remontstrādniekam Andrim Kessam, kurš veica telpas renovācijas darbus. Tagad izremontētajā telpā ir uzstādīti apkures radiatori, izlietne, ierīkots ūdensvads un kanalizācija, pieslēgts veļas automāts un sagādātas nepieciešamās mēbeles.


Sadarbojoties ar pagasta sociālo darbinieku, sabiedriskā centra dalībnieces jau darbojas un pieņem veļu mazgāšanā no pagasta iedzīvotājiem. Pakalpojumu var izmantot visi saskaņā ar noteikto cenrādi, līdzi ņemot savu veļas pulveri.


Cilvēki ir apmierināti, jo sniegtais pakalpojums ir atbalsts gan mazturīgajiem iedzīvotājiem, gan tiem, kuru mājās vēl nav ierīkots ūdensvads, lai varētu uzstādīt veļas mašīnu. Saunas pagasta sociālā darbinieka sniegtā informācija norāda, ka pagastā ir 25 trūcīgās ģimenes, kurām ļoti nepieciešams jaunizveidotais pakalpojums.


Sabiedriskais centrs „Nianse” sadarbībā ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm jau iepriekš ir realizējis vairākus projektus. Šogad kopā ar Priekuļu pamatskolas kolektīvu ir noslēgusies arī skolas sporta laukuma renovācija. Tagad skolēnus un fizisko aktivitāšu mīļotājus priecē atjaunotais futbola laukums, skrejceliņš, tāllēkšanas bedre un basketbola laukums. Līdzekļi 5000 latu apmērā šī projekta īstenošanai tika piesaistīti no Lauku atbalsta dienesta (LAD), 25 % bija Preiļu novada domes līdzfinansējums.


Sabiedriskajā centrā „Nianse” šobrīd darbojas vairāk nekā divdesmit dalībnieku. Uz pasākumiem un dažādām aktivitātēm nāk arī ģimenes ar bērniem, jo vislabākais piemērs tam ir enerģiskā un radošas izdomas pārpilnā biedrības vadītāja Veronika Silvija Bogotā, kas ar savu ‘uguntiņu’ aizrauj arī pārējos. Tomēr „Niansei” ir izveidojies arī īpaši darbīgs ‘kodols’, kas sastāv no vēl deviņām aktīvām kundzēm. Lolita Kessa, Anna Gribonika, Valentīna Keirāne, Janīna Griga, Anita Sondore, Anita Ondzule, Anita Fedotova, Elza Klibais un Inga Ragauša parasti piedalās un atbalsta katru biedrības pasākumu.


Pateicībā par darbu aktīvajiem sabiedriskā centra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Raimonda Paula un Ilonas Bageles koncertu Preiļos 22. oktobrī, lai aukstajos ziemas mēnešos atkal organizētu pasākumus pašu un citu cilvēku priekam, nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm skolas zālē un darinātu dažādus rokdarbus.

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2010.