Atvieglo atbalsta saņemšanu pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai

28.10.2010.

Lai saņemtu atbalstu pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, turpmāk nelieliem projektiem līdz 5000 latiem vairs nevajadzēs nodrošināt līdzfinansējumu, otrdien nolēma valdība.


Līdz šim atbalsta pretendentam bija jānodrošina 10% līdzfinansējums, kas atbaidījis daudzus interesentus, valdībā iesniegtajos dokumentos skaidro Ekonomikas ministrija (EM). Turpmāk neliela apjoma biznesa projektiem līdz 5000 latiem šādas prasības vairs nebūs.


Tāpat valdība nolēma, ka turpmāk arī uzņēmumi, kuriem ir būtiska līdzdalība citā komersantā, varēs saņemt valsts atbalstu biznesa plāna īstenošanai aizdevuma un konsultāciju veidā, taču šādiem uzņēmumiem nebūs pieejams grants saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Savukārt grantu aizdevuma dzēšanai turpmāk varēs saņemt visi saimnieciskās darbības uzsācēji, ne tikai tie, kas ir reģistrēti pēdējā gada laikā pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas.


Tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrēti no viena līdz trīs gadiem pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas, un personām, kurām ir bijusi būtiska līdzdalība citā komersantā pēdējā gada laikā, papildus noteikts, ka piešķirtais grants aizdevumu dzēšanai ir maksimāli 10 % no piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk kā 2000 latu.


Valdība arī nolēma turpmāk šī valsts atbalsta instrumenta ietvaros par attiecināmām uzskatīt izmaksas, kas saistītas ar projekta vadību, piemēram, vadības personāla izmaksas, interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas, transporta izdevumus un citas, kā arī kancelejas preču, telpu nomas un uzturēšanas, darba vietas aprīkojuma nomas, biroja tehnikas uzturēšanas un remonta un citas izmaksas.


Aktivitātes “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” projektu īsteno Latvijas Hipotēku un zemes banka, sniedzot atbalstu konsultāciju, apmācību, aizdevumu un grantu veidā saimnieciskās darbības uzsākšanai. No projekta sākuma pērnā gada augustā līdz šā gada 31.jūlijam atbalstu saņēmis 121 saimnieciskās darbības uzsācējs, kopā piešķirot aizdevumus 1,8 miljonu latu apjomā un grantus 519 743 latu apjomā.


Informāciju apkopoja Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja I.Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2010.