Izstrādā jaunas fluorescences metodes mikroorganismu izpētei

28.10.2010.

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā (LUMBI) sadarbībā ar Daugavpils universitāti (DU) fizikas, ķīmijas un bioloģijas zinātnieku grupa izstrādā metodes mikroorganismu izpētei, pielietojot dažādas krāsvielas, informēja LUMBI pētniece, Sadarbības grupas vadītāja Svetlana Gonta.


DU pētnieki ir ieguvuši virkni jaunu luminiscējošu savienojumu, kas spējīgi mijiedarboties ar dažām mikroorganismos sintezētām vielām. LUMBI zinātnieki, savukārt, ar šo jauniegūto savienojumu palīdzību izstrādā metodes mikroorganismu raksturošanai. LUMBI strādā ar mikroorganismiem, kam ir liela praktiska nozīme daudzās biotehnoloģijas nozarēs, piemēram, ar maizes raugu un vērtīgo biopolimēru producentiem – baktērijām. Fluorescences metodes mikroorganismu pētījumos palīdz ātri iegūt informāciju par šūnu stāvokli, kā arī kontrolēt biotehnoloģisko procesu gaitu.


Lai novērtētu, kuri no DU izveidotajiem fluoroforiem (krāsvielām) ir piemērotāki mikroorganismu šūnu un to produktu pētījumiem, mikroorganismi tiek krāsoti un tiek mērīta to fluorescences jeb spīdēšanas intensitāte.


Šobrīd LUMBI pētījumi veltīti atlasīto krāsvielu toksicitātes novērtēšanai, tas ir, cik ilgā laikā šādi krāsoti mikroorganismi spēj savairoties. Turpinot uzsākto, tiks pētīta arī krāsvielu piemērotība iekššūnu savienojumu noteikšanai, īpašu uzmanību pievēršot fluorescento metožu izstrādāšanai biopolimēra PHB analīzei.


PHB ir mikroorganismu iekššūnu oglekļa rezerves savienojums ar lielu praktisku nozīmi, jo PHB pēc savām īpašībām ir līdzīgs plaši izmantojamiem polimeriem – polietilēnam un polipropilēnam, bet, atšķirībā no ķīmiski iegūtām plastmasām, tas ir spējīgs sadalīties dabā, tādēļ tiek izmantots videi draudzīgāko biosadalāmo polimeru ražošanā. 


Zinātnieku grupa strādā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā projektā „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai”. Tā mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei. Projekts ilgs līdz 2012.gada 30.novembrim. Tā kopējās izmaksas ir 720 000 latu, tai skaitā ESF finansējums – 85% un valsts budžeta finansējums – 15%.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Svetlana Gonta, LUMBI pētniece, Sadarbības grupas vadītāja
e-pasts:
svetago@lu.lv, tālr.: 26467925 


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.