Sociālajā dienestā uzsākts starpinstitucionālās komandas darbs sociālo gadījumu risināšanā

18.10.2010.

18. oktobrī Preiļu novada Sociālajā dienestā notika dažādu institūciju pārstāvju (Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Pašvaldības policijas, Preiļu novada Izglītības pārvaldes, Preiļu novada Bāriņtiesas, Sociālā dienesta, izglītības iestāžu sociālo pedagogu un psihologu) tikšanās, kuras mērķis bija veidot starpinstitucionālo komandu, lai risinātu sociāla rakstura problēmas, ar kurām darba gaitā nākas saskarties dažādiem speciālistiem.


Par šādas komandas izveidi diskutēts tika jau vairakkārt, īpaši gadījumos, kas skar bērnus. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta trešo daļu, bērna tiesību aizsardzība īstenojama, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Šī brīža ekonomiskā situācija valstī radījusi sarežģītas problēmas daudzās ģimenēs, kuru risināšanā jāpiedalās ne tikai sociālajiem darbiniekiem, bet arī Bāriņtiesai, Valsts un pašvaldības policijai, probācijas dienesta speciālistiem, kā arī izglītības iestādes atbalsta personālam.


Pirmajā speciālistu tikšanās reizē piedalījās arī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas galvenā inspektore Rita Vasiļjeva un vecākā inspektore Gunita Zeiļuka, ar kurām tika pārrunāti jautājumi, kas skar bērnu tiesību aizsardzību.


Lai operatīvi un objektīvi risinātu konkrētas situācijas, nolemts šādas tikšanās rīkot vismaz reizi mēnesī – nepieciešamības gadījumā arī biežāk.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.