Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi iesaistās apmaiņas projektā ar Holandes jauniešiem

16.10.2010.

Preiļu Valsts ģimnāzijā sākas skolēnu apmaiņas projekts ar Merletkoledžu Holandē. Projektā kopumā piedalās septiņas skolas: no Basku zemes un Valensijas Spānijā, Itālijas, Čehijas, Holandes, Igaunijas un Latvijas. Igaunijas audzēkņi un Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēni projektā ir jaunpienācēji, kā skolas no Ziemeļeiropas.


No 16. – 22. oktobrim koledžas vecāko klašu audzēkņi dodas uz visām skolēnu apmaiņas projekta skolām un, darba grupās kopā ar vietējo skolu audzēkņiem, apgūst jaunas iemaņas un prasmes. Katra skola izvēlas savu tēmu, piem., basku tradicionālie sporta veidi, Toskānas virtuve, tradicionālie rokraksti utt. Tad Skolēnu apmaiņas nedēļas ietvaros no 19. – 25. martam visu skolu jaunieši tiekas Holandē un darba grupās jauniegūtās prasmes māca koledžas jaunāko klašu 12 – 13 gadus veciem skolēniem.


Projekta ietvaros no 16. – 22. oktobrim ģimnāzijā ciemojas 16 jaunieši un 2 skolotāji no Holandes. Projekta darbnīcas vada mūzikas skolotāja Ilze Rožinska. Tāpat kā visos projektos, arī šajā jaunieši dzīvo viesģimenēs.


Pirmais semestris mums būs ciemiņu uzņemšanas laiks, bet otrajā semestrī sāksies ģimnāzijas skolēnu un skolotāju ārzemju braucieni. Februārī plānota Comenius projekta konference Vācijā, martā – apmaiņas brauciens uz Holandi un aprīlī – Comenius konference Grieķijā.


Jauku un interesantu starptautisko sadarbību! Paldies viesģimenēm un visiem, kuri atbalsta mūsu vēlmi piedalīties apmaiņas projektos.


Projekta ietvaros pētīs  kultūrvēsturisko mantojumu


Anna Verza,
projektu koordinatore


 

Pēdējās izmaiņas: 16.10.2010.