Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam `Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana`

15.11.2010.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”.


Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 15.novembra līdz 2010.gada 17.decembrim.


Sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem ir LVL 10 000 000 (desmit miljoni latu) un jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem – LVL 5 177 440 (pieci miljoni viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit latu) apmērā, kas Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros piešķirts piena nozares pārstrukturēšanai.


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā – ES atbalsts.


Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684, 67027128, 67027399) vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv).


 

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2010.