Grozījumi MK noteikumos – lauksaimniekiem

09.10.2010.

2010. gada 9. oktobrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 269 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” (MK noteikumi Nr. 935).
• Ar grozījumi normatīvajā aktā svītrots nosacījums, kas paredzēja, ka no 2011. gada, lauksaimniekiem pretendējot uz tiešajiem maksājumiem, Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz juridisko personu gada pārskatu vai fizisko peronu gada ienākumu deklarāciju un tās pielikumu “Ieņēmumi no saimnieciskās darbības” par iepriekšējo gadu. Līdz ar to arī nākamgad lauksaimniekiem, lai pieteiktos uz tiešajiem maksājumiem, līdz 15. maijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz tikai platību maksājumu iesniegumu.
• Lai ieviestu atbalsta maksājumu par pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu platībām Latvijā, ir veikti grozījumi līdz šim spēkā esošajā kārtībā, kādā tiek piešķirts valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, nosakot atsevišķus piemērošanas nosacījumus pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu savācēju vai pirmo pārstrādātāju atzīšanai.
Sīkāk ar grozījumiem var iepazīties šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=219246; konsolidētā MK noteikumu Nr. 269 versija atrodama šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=156469&version_date=09.10.2010
________________________________________
 
2010. gada 9. oktobrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros” (MK noteikumi Nr. 920).
• Ar grozījumiem noteikts, ka uz atbalstu piena sektorā varēs pretendēt arī juridiska persona piena pārstrādes sektorā, ja vismaz 51% tās daļu, akciju vai paju pieder vienam vai vairākiem kooperatīviem, bet pārejās – vienai vai vairākām personām, kas nodarbojas ar piena ražošanu, vai vienam vai vairākiem kooperatīviem, kas apvieno piena ražotājus. Vienlaikus šīs juridiskās personas īpašnieku kopējam piegādes kvotas ietvaros realizētajam piena apmēram pēdējā noslēgtajā kvotas gadā būs jābūt vismaz 70 tūkstošiem tonnu piena.
• Attiecināmo izmaksu summa jaunā piena pārstrādes uzņēmuma prejektā nepārsniedz EUR 7 000 000 ekvivalentu latos. Minimālais attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir ne mazāk kā EUR 6 000 000 ekvivalents latos.
• Paredzēts, ka atbalsta pretendentiem, kas pieteiksies uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā piešķirto sabiedrisko finansējumu piena sektora pārstrukturēšanai, atbalsta apmēru noteiks atbilstoši uzņēmuma kategorijai. Tostarp mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi varēs pretendēt uz 60% līdzfinansējumu, bet pārējie – uz 30%. Atbalstu nepiešķirs uzņēmumiem, kuros strādā vismaz 750 darbinieku un kuru neto apgrozījums ir vismaz 140 560 800 latu.
Sīkāk ar grozījumiem var iepazīties šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=219234; konsolidētā MK noteikumu Nr. 269 versija atrodama šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=173778&version_date=09.10.2010.
 
Veiksmi darbā!
Elīna Ozola
Vecākā speciāliste ekonomikā
Ekonomikas nodaļa
 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Tālr.: +371 63050576, +371 63050220
Mob.: +371 22020655
Fakss: +371 63022264
E-pasts:
elina.ozola@llkc.lv
www.llkc.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.10.2010.