G4S: līdz ar apkures sezonas sākumu trauksmju skaitam dūmu detektoru nostrādes gadījumā ir pieaugoša tendence

12.10.2010.

Saskaņā ar Latvijā vadošās drošību risinājumu kompānijas AS G4S Latvia apkoptajiem datiem, līdz ar aukstā laika iestāšanos izsaukumu skaitam, reaģējot uz trauksmēm dūmu detektoru nostrādes gadījumā, ir augšupejoša tendence.


Drošības eksperti šādu faktu skaidro ar aukstā laika iestāšanos un dažādu elektrosildītāju izmantošanu mājokļa vai biroju telpu apsildei, nepārliecinoties par iekārtu tehnisko stāvokli. Iekārtu pārslodzes gadījumā, tās var tikt bojātas un radīt būtisku vai pat nenovēršamu apdraudējumu. Arī VUGD statistikas dati liecina, ka lielākoties ugunsgrēki izceļas pašu iedzīvotāju neuzmanības dēļ.


Dūmu detektori – pirmais signāls ugunsnelaimes gadījumā


Ilze Jermacāne: „Dūmu detektori ir signalizācijas sistēmas sastāvdaļa, un tie reaģē uz pirmās pazīmes paaugstinātu dūmu vai temperatūras intensitāti. Tā rezultātā „G4S” Operatīvās vadības centrs saņem trauksmi un nekavējoties reaģē, nosūtot operatīvo grupu uz konkrēto objektu iespējamā apdraudējuma izvērtēšanai un nepieciešamības gadījumā saziņai ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.


Patlaban daudzviet izplatītas ir arī lokālās ugunsdrošības sistēmas. Šajā gadījumā pie noteikta dūmu piesātinājuma sistēma darbosies lokāli, aktivizējoties skaņas signālam, tādejādi pievēršot mājās esošo saimnieku vērību vai kaimiņu uzmanību. Turpretī gadīgumā, ja mājoklis ir pieslēgts signalizācijas sistēmai, šo, trauksmes, signālu saņems diennakts Operatīvās vadības centrs un veiks visas nepieciešamās darbības, lai iespējami drīzā laikā samazinātu vai novērstu iespējamo apdraudējumu neatkarīgi no tā, vai mājokļa saimnieki atrodas mājās vai ārpus tās.   


Ņemot vērā minēto, G4S Latvia aicina ikvienu būt tālredzīgam un uzstādīt savā mājoklī dūmu detektorus, lai rūpētos gan par savu un tuvinieku, gan mājokļa drošību!”


Tipiskākās kļūdas, kā rezultātā izceļas ugunsnelaime:
• Nepiemērots skursteņa materiāls (skursteņa tips) un neatbilstošs attālums no skursteņiem līdz degtspējīgam materiālam – nav ievērots drošs attālums. Īpaši tipiska situācija pēdējo gadu laikā celtām būvēm, mājokļiem.
• Netiek veiktas regulāras apkures ierīču apkopes; skursteņi ir nolietojušies un neapkopti.
• Izmantojot neatbilstošus elektrības drošinātājus var tikt pārslogota elektroinstalācija, kas var izraisīt tās aizdegšanos.
• Tiek izmantoti elektrosildītāji, nepārliecinoties par to tehnisko stāvokli (kopš tas lietots pēdējo reizi, iepriekšējā apkures sezonā), kā arī tiek izmantoti pašizgatavoti elektrosildītāji vai elektrosildītāji tiek novietoti pārāk tuvu degošiem priekšmetiem, vai tiek izmantoti veļas žāvēšanai.
• Nevērīga attieksme, dedzinot sveces.
Noderīga Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) informācija:


• Par apkures ierīču drošu ekspluatāciju http://www2.112.lv/content/view/159/150/


• Elektroierīču droša ekspluatācija http://www2.112.lv/content/view/179/150/


• Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā http://www2.112.lv/content/view/91/150/


Uzziņai par G4S Latvia
AS G4S Latvia ir vadošā drošības risinājumu kompānija Latvijā, kas sniedz drošības pakalpojumus vairāk nekā 15 000 fiziskām un juridiskām personām, tostarp dažādu nozaru vadošajiem uzņēmumiem, kā arī klientiem valsts sektorā, izstrādājot individuālus drošības risinājumus un nodrošinot tehniskās un fiziskās apsardzes, kā arī montāžas un inkasācijas pakalpojumus. AS G4S Latvia ir TOP 10 lielākais privātais darba devējs valstī, nodarbinot vairāk nekā 1500 darbinieku.
G4S uzņēmums Latvijā ir pasaulē lielākās drošības risinājumu kompānijas G4S plc grupas uzņēmums Latvijā. Šobrīd G4S plc darbojas vairāk nekā 110 valstīs, nodarbināto skaitam pārsniedzot 600 000 cilvēku.
AS G4S Latvia ir viens no retajiem uzņēmumiem nozarē, kas saņēmis Industriālo drošības sertifikātu, Atzītās aizsardzības organizācijas Atbilstības sertifikātu un sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2008 prasībām.


Informāciju sniedza:
Ilze Jermacāne
AS G4S Latvia Mārketinga un sabiedrisko attiecību dienesta vadītāja


Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa
Tel. 22016161; 67350501


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.