Kopā būšana Smelteru lapkritī

01.10.2010.

Sorosa fonda – Latvija projekta „Salas pamatskola – kultūras, sabiedriskais un izdzīvošanas centrs krīzes laikos” ietvaros, 1.oktobrī Salas pamatskolas zālē notika pasākums veltīts Starptautiskajai veco ļaužu dienai, kurš arī tika šiem ļaudīm kupli apmeklēts.


Tajā uzstājās vokālais ansamblis „Maganeņas”, kas izpildīja dziesmas „Auga, auga rūžeņa”, „Tik skaidra volūda”… Dziedātāju tērpus rotāja magoņu krāsas šalles. Kaspars Vjakse izteiksmīgi norunāja Kristīnes Bitēnas dzejoli „Latvietim jau nevajaga daudz”. Pēc emocionālā dzejoļa uzstājās folkloras ansamblis „Bindari” jaunajos tautu tērpos.


Jāsaka liels paldies dziedātājai Domicellai Mauriņai, ka viņa pēc savas iniciatīvas visām dziedātājām nosponsorēja aubītes, kas derēja un patika visām dziedātājām (rets gadījums, kad patīk un der visām).


Zāle bija pilna skatītājiem. Šoreiz arī vīriešu kārtas pārstāvju bija daudz. Izbrīnu skatītājos radīja tas, ka folkloras sievas uz skatuves kāpa un spēlēja ar dažādiem, Sorosa fonda projekta ietvaros iegādātiem, mūzikas instrumentiem. Zvārguļus spēlēja Janīnas- Pudule un Pastare, Anita Vjakse bija lielo bungu ritma sitēja, Valentīna Rubine spēlēja tamburīnu un Anita Stolipina treščotku. Uz klavierēm pavadījumu spēlēja folkloras ansambļa muzikālā vadītāja Aira Gribonika, kura pati arī muzicē daudzās jubilejās, pasākumos, kāzās un krustībās.


Uzstājās arī skolas vokālais ansamblis un koris, un solo dziedāja 7.klases skolēns Ronalds Vilcāns dziesmu „Latgalei”.


Pasākumā piedalījās Sorosa fonda – Latvija konsultants Valdis Kudiņš un Pieniņu Romas katoļu draudzes prāvests Aigars Bernāns. Pēc skatītāju lūguma un skaļiem aplausiem skanot, tika aicināti abi viesi nodziedāt kopīgu dziesmu bez iepriekšējas sadziedāšanās. Uz sitienu viņi arī skaisti nodziedāja „Zīdi, zīdi rudzu vorpa”, par ko saņēma klausītāju ovācijas pieceļoties kājās. Tā tik bija koncerta kulminācija!


Pēc koncerta uzstājās Sorosa fonda –Latvija konsultants Valdis Kudiņš, kurš sveica veco ļaužu dienā visus klātesošos, kā arī skolotājus Skolotāju dienā, un pastāstīja par Sorosa fonda darbību Latvijas 53 skolās, kā arī novēlēja veiksmi projekta īstenošanā un tālākā izlgtspējā. Savu sveicienu skolotājiem nodeva arī Prāvests Aigars Bernāns, skolēni, skolēnu tēvi, skolas absolventi un citi apsveicēji.


Koncerta beigās Sorosa fonda –Latvija Salas pamatskolas projekta vadītāja Valentīna Liniņa pasniedza Pateicības rakstu Valdim Kudiņam par sniegot palīdzību un zināšanām projekta īstenošanas gaitā, kā arī pateicās Sorosa fondam par tik vērienīgu un vajadzīgu projektu. Arī klātesošie ir gandarīti, ka Salas pamatskolā tik veiksmīgi tiek realizēts projekts mazo skolu atbalstam, par ko ir liela interese un aktīva darbošanās.


Anita Vjakse
Projekta dalībniece


1. Dzied Sorosa fonda- Latvija konsultants Valdis Kudiņš un prāvests Aigars Bernāns.


2. Žēl, ka ne visi pasākuma dalībnieki kopā vienā bildē.


3. Dzied folkloras ansamblis „Bindari”.

komentāri
Ļoti patīkami redzēt, kad vairākas paaudzes kopā pulcējas un draudzīgi svin svētkus. Kā arī prieks redzēt, ka Smelteru un apkaimes seniori ir labi iestaigājuši celiņus uz skolu, jo tur viņi jūtas gaidīti, apmīļoti un uzklausīti.


Es tagad arī zinu, kur ir Latvijas kultūras zvaigžņu avots. Valdis Kudiņš.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.