Preiļu novada 2010.g. čempionāta volejbolā nolikums

01.11.2010.


PREIĻU NOVADA 2010.GADA ČEMPIONĀTA VOLEJBOLĀ


NOLIKUMSI MĒRĶIS UN UZDEVUMI.


1.Popularizēt volejbolu Preiļu novadā.
2.Pievērst novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam.
3.Nodrošināt Preiļu novada skolēniem spēļu praksi.


II LAIKS UN VIETA.


1.Spēles notiek Preiļu BJSS sporta zālē no šī gada 1.novembra.
2.Spēles notiek sestdienās un svētdienās, iespējams arī darbdienu vakaros atkarībā no situācijas.


III SACENSĪBU VADĪBA.


Sacensības organizē Preiļu novada dome. Galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis.


IV DALĪBNIEKI.


Volejbola čempionāts norisinās atsevišķi sieviešu un vīriešu komandām. Turnīrā drīkst piedalīties uzņēmumu, iestāžu, firmu, kā arī jebkura domubiedru komanda, kas ievēro šī nolikuma prasības. Vīriešu komandās drīkst spēlēt Preiļu novada iedzīvotāji,  strādājošie , vispārizglītojošo skolu audzēkņi, kā arī augstākajās mācību iestādēs studējošie. Izņēmuma gadījumos komanda pielaista sacensībām ar galvenā tiesneša atļauju.


V ČEMPIONĀTA REGLAMENTS.


Vīriešu komandas spēlē katra ar katru vienā riņķī. Pēc tam 1.-8. vietu ieguvēji tiekas izslēgšanas spēlēs, kur tiekas 1. – 8.vieta, 2.-7. vieta, 3.-6. vieta, 4.-5.vieta. Spēles uzvarētāji turpina izslēgšanas spēles, kurās noskaidro godalgoto vietu ieguvējus. Punktu skaitīšanas sistēma:
1) par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0, uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāji 0 punktu;
2) par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1, uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāji 0 punktu;
3) par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2, uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, zaudētāji 1 punktu;
Pamatturnīrā vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:
– pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
– pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
– pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.


Sieviešu komandām, ja ir piecas vai mazāk komandu, spēles notiek divos riņķos. Pēc tam 1.-2., 3.-4. vieta pēc vienas spēles noskaidro uzvarētāju un trešās vietas ieguvēju. Ja turnīra reglamentā notiks kādas izmaiņas, komandu pārstāvji par to tiks informēti.VI APBALVOŠANA.


1. Uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar kausu un diplomu, spēlētāji(10 cilvēki) ar zelta medaļām.
2. 2.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji(10 cilvēki) attiecīgi ar sudraba un bronzas medaļām.
3. Ar speciālbalvām tiek apbalvoti turnīra 3 labākie spēlētāji vīriešu un sieviešu konkurencē.


VII FINANSIĀLIE NOTEIKUMI.


1.Visi ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandu dalības maksas un Preiļu novada domes līdzfinansējuma.
2.Preiļu novada komandām dalības maksa – Ls 30, citu novadu komandām dalības maksa – Ls 50;
3.Samaksu var veikt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
4.Dalības maksa jāsamaksā 15 dienu laikā no čempionāta sākuma, nesamaksāšanas gadījumā komanda tiek izslēgta no dalības turnīrā.


VIII SPECIĀLIE NOTEIKUMI.


1.Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.
2.Turnīra laikā aizliegtas pārejas no vienas komandas uz otru.
3.”Play off” pusfinālspēlēs un finālspēlēs piedalās tikai tie spēlētāji, kuri pamatturnīrā aizvadījuši vismaz 3 spēles.
4.Sacensību organizatori nenodrošina komandas ar bumbām uz iesildīšanos.
5.Ja komanda neierodas uz spēli, komandai piešķir zaudējumu, 0 punktus (setos 0-25) un tiek noteikta soda nauda Ls 5,00 apmērā, kura jāiemaksā līdz nākamajai spēlei.


Kontakttelefons : Leonīds Valdonis – 29556446;

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2010.