No 16. oktobra lauksaimnieki saņems vienotā platības maksājuma avansu

16.10.2010.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Eiropas Komisijas (EK) lēmums paredz, ka no šī gada 16.oktobra lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienests (LAD) var sākt izmaksāt vienotā platības maksājuma (VPM) avansu līdz 50% par kopējo summu līdz 33 miljoniem latu. Avanss izmaksājams par 2010.gada iesniegumiem vienotajam platības maksājumam, ja pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude.


Komisija pieņēma lēmumu  pamatojoties uz Zemkopības ministrijas (ZM) lūgumu rast iespēju izmaksāt VPM no šā gada 16.oktobra, nevis no 1.decembra, kā noteikts regulā. Lūgums pamatots ar finanšu grūtībām lauksaimniekiem šajā gadā. ZM vēstulē EK norādīja, ka joprojām lauksaimnieki izjūt finanšu krīzes negatīvo ietekmi un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pieejamības ierobežojumus, kas kavē viņu ekonomisko un lauksaimniecisko darbību. Savukārt augstās ražošanas resursu izmaksas ierobežo lauksaimnieku tīro ienākumu pieaugumu un iespējas segt pēdējo divu gadu laikā radušos zaudējumus. Tāpat arī iepriekšējā ziemā siltais decembris, dziļais sniegs un straujais atkusnis pavasarī pastiprināja kaitēkļu un slimību izplatību un radīja papildu izdevumus. Tādējādi VPM ātrāka izmaksa mazinātu lauksaimnieku finanšu grūtības.


Eiropas Komisija atļāvusi izmaksāt ātrāk VPM, jo šā gada 21.septembrī Eiropas Savienības Tiešo maksājumu pārvaldības komitejā vienbalsīgi tika atbalstīti EK lēmumu projekti par atļauju 10 dalībvalstīm izmaksāt tiešo maksājumu avansu. Vienotā platības maksājuma kopējā atbalsta aploksne ir 67 miljoni latu.


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājas vietniece
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 16.10.2010.