Seminārs Šauļos (Lietuva) lauksaimniekiem un veterinārārstiem 15. oktobrī

15.10.2010.

Seminārs Šauļos (Lietuva) tiek organizēts, lai uzzinātu, ko lauksaimnieki vēlas gūt no reģionālo universitāšu speciālistu zināšanām un  stāstītu par vienotā centra pakalpojumiem un iespējām. Seminārs notiek 15.oktobrī no 11.00 „Mega pramogų klubas“, Rūdės ielā 27A.


Daugavpils un Šauļu Universitātes kopš 2010. gada janvāra uzsākušas vienota pētījumu un tehnoloģiju centra izveidi lauksaimnieku un veterinārārstu atbalstam. Veikti sagatavošanās darbi, un jau novembrī uzsākam seminārus mazajās pilsētās un ciemos Daugavpils, Krāslavas, Preiļu un Jēkabpils rajonu teritorijā, kā arī Lietuvas pierobežā.  Pašlaik tiek piedāvāti arī bezmaksas pakalpojumi – precīzas lopu un zivju parazītu un ģenētiskās analīzes, augšņu analīzes un konsultācijas netradicionālo kultūru audzēšanai, apzaļumošanai un stādu audzēšanai.


Visi interesenti ir laipni aicināti. Ja braucat no Latgales, ir iespējams nodrošināt transportu.


Jautājumus par projektu vai semināru var uzdot pa tel. 26465530 vai e-pastu jolanta.bara@biology.lvĪsa informācija par projektu:
Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā tiek īstenots projekts Vienotais Universitāšu pētījumu un tehnoloģiju centrs uzņēmējiem lauku ekonomikas dažādošanai Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros kopā ar Šauļu Universitāti (Lietuva). Projekta teritorija ir Krāslavas, Daugavpils, Jēkabpils un Preiļu rajoni Latvijā un Utenas, Panevežas un Šauļu rajoni Lietuvā. Projekta periods: 2010. gada janvāris – 2011. gada decembris.


Tiek izveidots vienots pētījumu un tehnoloģiju centrs, kurā visi pakalpojumi būs pieejami abu valstu uzņēmējiem. Pakalpojumi projekta periodā tiek piedāvāti bez maksas, tie ietver precīzu parazitoloģijas analīžu un ģenētisko analīžu veikšanu, augšņu analīzes un konsultācijas netradicionālo kultūru audzēšanai, apzaļumošanai un stādu audzēšanai. Šauļu Universitāte izveidos arī Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu pēc Daugavpils Universitātes pieredzes.


Tāpat projektā paredzēti pasākumi lauku uzņēmēju informēšanai par pieejamiem inovatīviem pakalpojumiem, tikšanās starp abu valstu uzņēmējiem pieredzes apmaiņai, piedāvātas bezmaksas konsultācijas un semināri mazajās pierobežas pilsētās un ciemos. Semināru cikls sāksies 2010. gada rudenī.

Pēdējās izmaiņas: 15.10.2010.