Diskusijās „Es, Latvija un ES” visvairāk priekšlikumu par uzņēmējdarbību, izglītību un veselību

06.10.2010.

Dzīve Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) uzlabosies tad, ja attīstīsies uzņēmējdarbība un ražošana, uzlabosies izglītības kvalitāte un veselības aprūpes pieejamība. Lai to panāktu, Latvijā vajadzētu ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību, ieviest obligātu veselības apdrošināšanu un nodrošināt visus skolēnus ar mācību grāmatām. Tas ir viens no secinājumiem pēc diskusijām „Es, Latvija un ES”, kuru rezultāti šodien tika prezentēti ES mājā Rīgā.


12 diskusijās „Es, Latvija un ES” 230 iedzīvotāji septembrī izvērtēja pirmos sešus gadus, kopš Latvija ir ES, kā arī izstrādāja priekšlikumus par to, kādā Latvijā un Eiropā viņi vēlas dzīvot. Dalībnieki tika ielūgti pēc nejaušās atlases principiem, pārstāvot dažādas vecuma grupas un profesijas.


“Nevis Eiropas Savienība veido Latvijas politiku, bet gan Latvijas iedzīvotāji – ES politiku. Lisabonas līgums piedāvā jaunas un plašākas iespējas iedzīvotājiem iesaistīties ES pārvaldē. Vienīgi no mūsu pašu zināšanām un aktivitātes atkarīgs, kā mēs šīs iespējas pratīsim izmantot,” šodien uzsvēra Iveta Šulca, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja.


„Lielākā daļa priekšlikumu tika adresēti valdībai un pašvaldībai, daudz mazāk – ES institūcijām. Daudzas idejas attiecas arī uz pašu iedzīvotāju atbildību, piemēram, piekopt veselīgu dzīvesveidu vai izglītoties par lēmumu pieņemšanu ES, lai varētu paši sekot līdz procesiem un pieprasīt atskaitīšanos no amatpersonām,” prezentācijā teica Dace Akule, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas pētniece.


Piemēram, iedzīvotāji rosināja valdību veidot īpašas kredīta programmas alternatīvās enerģijas attīstībai, kā arī mainīt kontrolējošo institūciju attieksmi pret uzņēmējdarbību – pirms sodīt uzņēmumus par pārkāpumiem Valsts ieņēmumu dienestam, Pārtikas un veterinārā dienesta un būvvaldēm būtu jādod laiks kļūdas novēršanai, ja sabiedrībai nav tiešu draudu. Starp pašvaldībām domātajiem priekšlikumiem ir ideja atbalstīt sporta aktivitāšu iespējas, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus pašvaldību budžeta plānošanā. Savukārt, ES tika aicināta izstrādāt direktīvu, kas regulētu vecāku atbildību par bērniem, kad vecāki aizbrauc uz peļņu ārzemēs.


Tomēr interneta balsojumā vispopulārākie izrādījās nacionālās identitātes jautājumi, zaļais dzīvesveids, kā arī sociālās garantijas un labklājība. Starp pieciem populārākajiem priekšlikumiem ir ierosinājums ir organizēt stikla un plastmasas taras pieņemšanu lielveikalos, veicināt dzimstību Latvijā ar atbalstu jaunajām ģimenēm un bērniem, kā arī noteikt, ka ar nodokļiem neapliekamais minimums ir vienāds ar iztikas minimumu. Tāpat daudzi atbalstīja priekšlikumu pašvaldībām atbalstīt pašdarbības kolektīvus un kultūras pasākumu rīkošanu, kā arī garantēt pensijas vismaz iztikas minimuma apmērā. Balsojums notika no 27.septembra līdz 4.oktobrim. Tajā piedalījās 206 cilvēki.


Apkopotais ziņojums ar visiem priekšlikumiem un Latvijas dalības ES vērtējumiem no 12 diskusijām pieejams http://eslatvijaunes.esmaja.lv. Tas tiks nosūtīts Valsts prezidentam, Latvijas premjerministram un ministriem, Saeimā pārstāvētajām politisko partiju frakcijām un Eiropas lietu komisijai, Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas, Eiropas Parlamenta Informācijas birojam Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, kā arī deputātiem tajās pašvaldībās, kuru iedzīvotāji piedalījās diskusijās.


Diskusijas „Es, Latvija un ES” Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskā alianse ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu septembrī rīkoja 12 Latvijas pilsētās – Ogrē, Tukumā, Daugavpilī, Liepājā, Preiļos, Saldū, Valmierā, Ventspilī, Alūksnē, Talsos, Jelgavā un Jēkabpilī. Paralēli debates notika arī ES mājas interneta vietnē http://eslatvijaunes.esmaja.lv, kur ir publicēti katras diskusijas rezultāti, kā arī foto un video iespaidi.Dace Akule
Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS
Eiropas politikas pētniece

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.