Sociālā palīdzība novada skolēniem arī šo mācību gadu uzsākot

04.10.2010.

Aizvadīts pirmais mēnesis jaunajā mācību gadā. Tā laikā Preiļu novada Sociālajā dienestā pastiprināti iegriezās bērnu vecāki, kuri interesējās par iespējām saņemt brīvpusdienas skolā. Čaklākie vecāki iesniegumus par brīvpusdienu piešķiršanu trūcīgo ģimeņu bērniem iesniedza jau augusta beigās, bet lielākais apmeklētāju pieplūdums bija tieši pirmajās septembra nedēļās. No septembra vidus tika pieņemti iesniegumi arī no daudzbērnu ģimenēm brīvpusdienu piešķiršanai. Kopumā pirmajā mācību mēnesī brīvpusdienas skolā – kādā no pašvaldības izglītības iestādēm, bija iespēja saņemt 66 trūcīgo un 54 daudzbērnu ģimeņu bērniem. Visi interesenti brīvpusdienu saņemšanai aicināti arī turpmāk griezties Sociālajā dienestā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 13.00-17.00, jo tikai tad, kad tiks saņemts iesniegums no bērna vecākiem, būs iespēja saņemt brīvpusdienas.


Būtiska palīdzība trūcīgo ģimeņu bērniem ir arī pabalsts mācību līdzekļu iegādei, sevišķi šobrīd, kad būtiski samazinājušies ģimeņu ienākumi, par ko liecina trūcīgo ģimeņu skaita pieaugums – gada deviņos mēnešos par trūcīgām atzītas 359 ģimenes jeb 1417 personas. Pieteikšanās šim pabalstam gan jau ir noslēgusies, un apkopotā informācija liecina, ka kopumā minēto pabalstu saņēma 100 ģimeņu (no tām 91 ir trūcīgā ģimene un 9 aizbildņu ģimenes) 161 bērns. Pagājušajā gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei augusta – septembra mēnešos saņēma kopā 53 trūcīgās un aizbildņu ģimenes – kopskaitā 97 bērni. Trūcīgo ģimeņu skaita ievērojamais pieaugums veicinājis arī minētā pabalsta saņēmēju pieaugumu gandrīz divas reizes.


Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 04.10.2010.