Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – atklātu konkursu `Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana` (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)

29.09.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana” (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)”, saskaņā ar Nolikumu


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana”(Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana”(Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)”, identifikācijas nr. PND 2010/14AK, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Iepirkuma konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar atklāta konkursa dokumentāciju var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 49.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS (PDF)
PIELIKUMS Nr.1 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (PDF)
PIELIKUMS Nr.2 PIETEIKUMS (DOC)
PIELIKUMS Nr.2-1  KOPTĀME (DOC)
PIELIKUMS Nr.3 Piedāvājuma nodrošinājums (DOC)
PIELIKUMS Nr.4 KVALIFIKĀCIJAS INFORMĀCIJA (DOC) 
PIELIKUMS Nr.5 BŪVDARBU LĪGUMS Nr.__ (DOC)
Pielikums Nr.6.1 Berzu iela (XLS)
Pielikums Nr.6.2 Dzerini_Dublenieki (XLS)
Pielikums Nr.6.3 Malinovka_L_Pupaji (XLS)
Pielikums Nr.6.4 Miera_iela (XLS)
Pielikums Nr.6.5 Sutri_Razrivka (XLS)
Pielikums Nr.6.6 Torna_iela (XLS)
Pielikums Nr.6.7 Zelvi_Raudovka (XLS)
PIELIKUMS Nr.7 Tehniskie projekta apjomi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 01.novembrim plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
– jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, mob.tel.26432521,  e-pasts
janis.skutels@preili.lv.;
– par piedāvājumu iesniegšanas kārtību: Iepirkumu komisijas loceklei Ingai Vilcānei, tālr.65322766, 26645487, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.