Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē

29.09.2010.

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar biedrību “Preiļu NVO centrs”  un Sociālo brīvprātīgo biedrību „ODIN/VITA” īsteno projektu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē”, kurš tiek finansēts Latvijas valsts Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas 2008.- 2012.gadam finansējuma ietvaros.


2010.gada 15.septembrī Preiļos notika seminārs „NVO ilgtspējīga attīstība”, kas piesaistīja plašu interesentu loku. Līdzīgi semināri notiek visā Latgalē. 22. septembrī Rēzeknē pulcējās nevalstiskā sektora pārstāvji uz semināru „NVO ilgtspējīga attīstība”.


28.septemrī kopā nāca Krāslavas NVO uz semināru par NVO ilgtspējīgu attīstību.


Preiļu Forums pulcināja NVO aktīvistus 22.septembrī, lai diskutētu par akualitātēm NVO attīstības jomā. Plašas diskusijas izvērsās par sadarbības nostiprināšanu ar valsts un pašvaldību iestādēm vietējā līmenī, kas atvieglotu nevalstisko organizāciju ikdienu.


Bez tam projekta ietvaros jau nodibināts Ziemeļlatgales NVO atbalsta centrs Rēzeknē, kas aktīvi sācis savu darbu; veidojas jauniešu sadarbības tīkls.


Lai nodrošinātu Latgales NVO konkurētspēju projektu finansējuma apguvē un līdzfinansējumu NVO projektiem notiek darbs pie NVO fonda izveidošanas.


Aicinām jūs aktīvi iesaistīties pilsoniskās sabiedrības veidošanā Latgales reģionā.


Sīkāka informācija:
Biedrība “Dienvidlatgles NVO atbalsta centrs”    
Parādes iela 1 – 314, Daugavpils       
Tel.: 26565858 (Oskars Zuģickis)


 

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2010.