Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – atklātu konkursu `Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2011.gadā`

23.09.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2011.gadā”, saskaņā ar Nolikumu


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2011.gadā”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2011.gadā”, identifikācijas nr. PND 2010/13AK, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Iepirkuma konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar atklāta konkursa dokumentāciju var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 49.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


NOLIKUMS (PDF)

1. pielikums PIETEIKUMS (DOC)

2. pielikums KVALIFIKĀCIJAS INFORMĀCIJA (DOC) 

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (PDF)

3.1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

       1. pielikums Nolikuma Tehniskās specifikācijas 3.1. pielikumam

3.2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.3.1. pielikums PREIĻU NOVADA AIZKALNES PAGASTA CEĻU SARAKSTS IKDIENAS UZTURĒŠANAI UN ATTĪRĪŠANAI NO SNIEGA 2010/2011. GADA ZIEMAS PERIODĀ (DOC)

3.3.2. pielikums PREIĻU NOVADA PELĒČU PAGASTA CEĻU SARAKSTS IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBIEM (ATTĪRĪŠANAI NO SNIEGA) 2010./2011. GADA ZIEMAS PERIODĀ (DOC)

3.3.3. pielikums PREIĻU NOVADA PREIĻU PAGASTA CEĻU SARAKSTS IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBIEM (ATTĪRĪŠANAI NO SNIEGA) 2010/2011. GADA ZIEMAS  PERIODĀ (DOC)

3.3.4. pielikums PREIĻU NOVADA SAUNAS PAGASTA CEĻU SARAKSTS IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBIEM (ATTĪRĪŠANAI NO SNIEGA) 2010/2011. GADA ZIEMAS  PERIODĀ (DOC)

4. pielikums LĪGUMS Nr. LVC 201__/1.3.____.AC par Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2011.gadā (DOC)

5. pielikums Līgums Preiļu novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2010./2011.gadu ziemas sezonā (DOC)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 28.oktobris plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.


6. Kontaktpersona:
– Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, mob.tel.26432521,  e-pasts janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.