Iesniegts projekts Preiļu poliklīnikas renovācijai

13.09.2010.

Šī gada 2. septembrī Preiļu novada domes deputāti atbalstīja projektu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”, un nolēma nodrošināt projekta līdzfinansējumu Ls 3 718,98 apmērā. Septembra sakumā SIA „Preiļu slimnīca” šo projektu iesniedza izvērtēšanai Veselības ekonomikas centrā apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” II kārtas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Šī aktivitāte tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, tas nozīmē, ka tajā tiek aicināti pieteikties tikai konkrēti pretendenti, lai apgūtu viņiem paredzēto finansējumu. Uz šo kārtu tika uzaicinātas 22 stacionārās veselības aprūpes iestādes, kuru skaitā bija arī SIA „Preiļu slimnīca”. Preiļu slimnīcai šajā kārtā paredzēti Ls 466 226. 


Iesniegtā projekta ietvaros paredzēts veikt poliklīnikas iekšējo telpu renovāciju: energoefektivitātes uzlabošanu, elektroinstalāciju, sanitāro mezglu un ventilācijas sistēmas sakārtošanu, vides pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī telpu kosmētisko remontu. Projekts tiks realizēts nākamgad.


SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājs Jānis Anspoks: „Poliklīnikas ēka ir vecākā un tai nav veikti apjomīgi remonti kopš tās nodošanas 80. gadā, vienīgi pirms dažiem gadiem ir nomainīti ēkas logi. Gan elektroapgādes, gan ventilācijas, gan sanitārās sistēmas savu ir nokalpojušas un neatbilst mūsdienu prasībām. Visi iedzīvotāji redz, cik bēdīgā stāvoklī tā ir.


Projektam atvēlētās naudas ir maz un tās nepietiek visām nepieciešamībām, tāpēc sākām vispirms ar poliklīnikas renovāciju. Šī programma vēl turpināsies un būs iespējas piesaistīt līdzekļus arī citu ēku sakārtošanai.”

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2010.