Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija aicina uzņēmējus finansu problēmas risināt laicīgi

19.09.2010.

Šodien notika uzņēmēju diskusija ar Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas pārstāvjiem par tēmu ”Maksātnespēja – gals vai sākums”. Diskusiju rīkoja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Jelgavas nodaļa LTRK Jelgavas nodaļa) un Jelgavas tirdzniecības un rūpniecības asociācija (JTRA) sadarbībā ar Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju. Šīs asociācijas darbības mērķis ir veicināt, lai zinoši un profesionāli speciālisti nodrošina likumīgu un efektīvu maksātnespējas procesa norisi.


Jelgavas Uzņēmējus pārstāvēja I.Kanaška, JTRA valdes priekšsēdētājs, V.Trankale, LTRK Jelgavas nodaļas vadītāja, J.Sīlis, SIA „Jelgavas tipogrāfija”valdes priekšsēdētājs, D.Umbraška, Jelgavas domes juriste, H.Pielēns –Pelēns, SIA „Hansa Interiors Latvia” valdes priekšsēdētājs, D.Rutka, SIA „Evopipes” galvenā grāmatvede, J.Beikmanis, SIA „Igate”jurists un Agnese Kveska, Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāja, Māris Sprūds, Ilmārs Krūms, Edgars Karelis – Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas eksperti.


Pārstāvji no Latvijas maksātnespējas administratoru asociācijas informēja klātesošos par savu darbību un traktēja sevi kā „katra godīga komersanta partneris un negodīga komersanta lielākais bieds”, un aicināja uzņēmējus savlaicīgi griezties pie administratoriem, ja ir izveidojušās finansiālas grūtības, nevis cīnīties līdz brīdim, kad neviens vairs nevar palīdzēt. Pēc spraigās diskusijas bija skaidrs, ka uzņēmējiem šis jautājums ir aktuāls un kā teica JTRA valdes priekšsēdētājs, ir liels skaits uzņēmēju, kuriem nākas saskarties ar šīm problēmām gan kā kreditoriem, gan kā debitoriem. Administratori min, ja vadītājs savlaicīgi apzinās uzņēmuma vājo finansiālo stāvokli, tad iespējams novērst maksātnespēju, kas citā gadījumā radītu zaudējumus citiem komersantiem, mazinātu risku un nekropļotu komercdarbības vidi. Kā tika abstrahēts: „neļaut slimībai izplatīties”.


Tika uzsvērts, ka ļoti svarīgi ir izvērtēt sadarbības partnera finansiālo stabilitāti, kas ir svarīgs priekšnoteikums uzņēmuma komerciālajai darbībai. Tomēr, ja radusies situācija ir novedusi pie maksātnespējas sliekšņa, ir vairāki varianti kā šo procesu virzīt tālāk – kreditoru debitoru savstarpējās pārrunas, kompromisu meklēšana, atklāts dialogs un galvenais – profesionāls juridisku problēmu risinājums.


Šādas diskusijas notiks visās Latvijas lielākajās pilsētās. Un tā kā drīz stājas spēkā jaunie Maksātnespējas likuma grozījumi, Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija aicina uzņēmumus iepazīties ar tiem un jautājumu gadījumā griezties pie administratoriem savlaicīgi. Kontakti ir pieejami arī www.administratori.lv , kā arī JTRA un LTRK Jelgavas nodaļā.


Kontaktinformācija:
28646086, Vineta Trankale, LTRK Jelgavas nodaļas vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.