Svecīšu dienas Preiļu novadā 2010. gada OKTOBRĪ

09.10.2010.


Laiks


Vieta


9. oktobris


16.00


17.00


18.00


Preiļu pagasta kapsētās


RIBUĻU kapi


SEIĻU kapi


PUPĀJU kapi


9. oktobris


11.00


11.50


12.40


13.20


14.10


15.00


16.00


Pelēču pagasta kapsētās


DŽERIŅU kapi


BRAMAŅU kapi


PELĒČU kapi


GORNIJAŠU kapi


KRASNOGORKAS kapi


ĀRDAVAS kapi


SOLKAS kapi


10. oktobris


14.00


16.00


18.00


Preiļu pagasta kapsētās


IVDRĪŠU kapi


DZEŅU kapi


ŠOLDRU kapi


16. oktobris


15.00


17.00


Preiļu kapos


JAUNIE kapi


LIELIE kapi


23. oktobris


11.00


13.00


14.00


15.00


16.00


Saunas pagasta kapsētās


JAKUŠU kapi


SKUTEĻU kapi


ORĪŠU kapi


SMELTERU kapi


BETIŠĶU kapi


23. oktobris


16.00


18.00


Aizkalnes pagasta kapsētās


RAIPOLES kapi


DAUGAVIEŠU kapi


24. oktobris


12.00


13.00


14.00


15.00


16.00


Saunas pagasta kapsētās


PAUNIŅU kapi


PRĪKUĻU kapi


LAKAUSKU kapi


AIZUPIEŠU kapi


ANSPOKU kapi


24. oktobris

14.30

16.00

18.00


Aizkalnes pagasta kapsētās

GĀGU kapi

JASMUIŽAS kapi

BLEIDENES kapi

Pēdējās izmaiņas: 09.10.2010.