Daugavpili apmeklē Pleskavas apgabala gubernatora vietnieks

15.09.2010.

Trešdien, 15.septembrī, Daugavpili darba vizītē pēc Latgales plānošanas reģiona (LPR) uzaicinājuma  apmeklē Krievijas Pleskavas apgabala gubernatora vietnieks Genādijs Bezlobenko un ekonomiskās attīstības, rūpniecības un tirdzniecības Valsts komitejas priekšsēdētājs Pleskavas apgabalā Dmitrijs Ravikovičs. Šeit viņi tiksies ar Latgales plānošanas reģiona  attīstības padomes priekšsēdētāju Ritu Strodi un LPR administrācijas vadītāju Ivetu Maļinu – Tabūni; Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsi, kā arī piedalīsies preses konferencē un iepazīsies ar Daugavpili.


Augustā pēc Pleskavas apgabala administrācijas ielūguma darba vizītē Pleskavu apmeklēja arī LPR administrācijas delegācija. Vizītes laikā LPR pārstāvji tikās ar vietējās varas pārstāvjiem, atbildīgajiem tūrisma un projektu attīstības jomas speciālistiem un pārrunāja LPR un Pleskavas apgabala turpmāko sadarbību kopēju projektu izstrādē un ieviešanā Latvijas-Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2007.-2013.gadam.


Viens no prioritārajiem sadarbības virzieniem ir tūrisma sektora veicināšana un popularizēšana reģionālās attīstības kontekstā. Liela vērība tika pievērsta arī projektu un abpusēji izdevīgo programmu attīstīšanai uzņēmējdarbības veicināšanas, tūrisma, vides aizsardzības un sporta attīstības jomās, kā arī sadarbībai starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.


Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Rita Strode uzsver abu valstu līdzšinējās starpreģionālās sadarbības pieredzes nozīmīgumu: “Patlaban Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas Valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētās programmas un pasākumu ietvaros LPR sadarbībā ar Pleskavas apgabalu īsteno projektu “Latgales plānošanas reģiona un Pleskavas apgabala administrācijas reģionālās attīstības vecināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju”/ENTERPLAN. Šī projekta mērķis ir dot ieguldījumu Latgales reģiona un Pleskavas apgabala pārdomātā, vienmērīgā un ilgtspējīgā sociālekonomiskā attīstībā, balstoties uz izveidoto pārrobežu sadarbības pieredzi, kopīgu telpisko teritoriju un attīstības vajadzībām, kā arī nodrošināt abu reģionu attīstības plānošanu, izstrādājot reģionu attīstības dokumentus un apgūstot Norvēģijas plānošanas pieredzi.”


Šogad, 3.martā, projekta „ENTERPLAN” ietvaros, Pleskavā starp LPR un Pleskavas apgabalu tika parakstīta Vienošanās par sadarbību starp Krievijas un Latvijas pierobežas reģioniem. Atbilstoši prioritātēm reģioni vienojās par sadarbības attīstīšanu ekonomiskajā, zinātniski tehniskajā, kultūras un humanitārajā jomā.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, t/f. +371 65421243


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.