Veiksmīgi realizēts projekts „Psiholoģiskās un praktiskās palīdzības centra izveide Preiļu novadā”

15.09.2010.


Ar ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansiālo atbalstu tika veiksmīgi realizēts projekts „Psiholoģiskās un praktiskās palīdzības centra izveide Preiļu novadā”. Projekta rezultātā Preiļu 2. vidusskolas telpās labiekārtoti psihologa un logopēda darba kabineti, ar mērķi uzlabot un nodrošināt kvalitatīvus psihologa un logopēda pakalpojumus Preiļi novadā.


Ar LAD palīdzību saņemtie līdzekļi bija nepieciešami, lai atbilstoši mūsdienu prasībām aprīkotu speciālista darba vietas ar jaunām mēbelēm un datortehniku. Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts arī speciālais logopēda galds ar spoguli, lai ērtāk un veiksmīgāk veiktu nodarbības ar bērniem. Kabineti ir aprīkoti ar nepieciešamo apmeklētāju konsultēšanai.


Biedrība „Psiholoģiskās un praktiskās palīdzības centrs” un tā vadītāja Evelīna Velecka pateicas Preiļu novada domei par projekta līdzfinansēšanu un Preiļu novada domes projektu vadītājai Sanitai Meļko par palīdzību projekta realizācijā.
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.