Jauns izdevums piensaimniekiem – `Piena ziņas`

16.09.2010.

Šonedēļ klajā nācis jauns izdevums Latvijas piensaimniekiem – „Piena ziņas”. Žurnāla izdevējs ir zemnieku `kooperatīvs „Trikāta”. Tajā tiks apskatītas tēmas, kas aktuālas ikvienam zemniekam, kurš darbojas piena ražošanas nozarē. Žurnāls iznāks reizi divos mēnešos un nākošais tā numurs pie lasītājiem nonāks jau novembra beigās.


Kooperatīva „Trikāta” valdes priekšsēdētājs Uldis Krievārs atzīst: „Jaunais izdevums „Piena ziņas” tiek veidots ar mērķi nodrošināt piensaimniekus ar tieši viņus interesējošo informāciju par aktualitātēm, kas notiek piena nozarē. Lai gan mēs apzināmies, ka mūsu izdevuma lasītāji pavisam noteikti nav viendabīga grupa esam centušies atrast tēmas un problēmjautājumus, kas interesētu ikvienu zemnieku. Ar šo izdevumu vēlamies nodrošināt pieredzes apmaiņu starp zemniekiem, jo noteikti katrā saimniecībā var atrast saimniekošanas idejas un pieredzi, kas noderētu citiem.”


Šāds kopīgs izdevums tiek veidots kā solis uz priekšu lielākai sadarbībai un izpratnei par to, ka zemniekiem, neskatoties uz ganāmpulka lielumu vai piederību kādam kooperatīvam, nepieciešams strādāt kopīgu mērķu labā. Piensaimniekiem jāapzinās savstarpējā atkarība un tas, ka darbojoties pārdomāti, sistemātiski un vienoti iespējams nodrošināt izdevīgākos apstākļus ikvienam nozarē strādājošajam. Jau nākamais izdevums tiks veidots sadarbojoties vairākiem piensaimnieku kooperatīviem, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku interesentu loku.


Septembra numura galvenās tēmas ir: kooperatīvu attīstības priekšnoteikumi, lauksaimnieku organizāciju jaunumi, piena pārstrādes jaunumi, izpratne par dabiskiem produktiem un dabisku produktu marķējuma noteikumi Eiropas Savienībā, pieredzes apmaiņa ar Ungārijas kooperatīviem, rubrikā „Kā labāk saimniekot” – teļu audzēšana. Tāpat žurnālā ir intervijas ar piensaimniekiem no Vidzemes un Latgales.


Raimonds Freimanis kooperatīva „Trikāta” direktors uzsver: „Pēc pirmā izdevuma nonākšanas pie lasītājiem esam ļoti ieinteresēti saņemt atsauksmes gan labās, gan sliktās. Tikai tā varēsim saprast, kas žurnālā būtu jāuzlabo, kas jāpapildina un kas varbūt nav nepieciešams. Tā kā izdevuma mērķis ir runāt par zemniekiem svarīgiem jautājumiem, tikai viņi var sniegt labākos ieteikumus vai izteikt konstruktīvāko kritiku.”


Uzziņai
LPPKS “Trikāta KS” dibināta 2003. gadā apvienojoties vairākām piena ražotāju saimniecībām. Kooperatīva četri galvenie darbības virzieni ir piena savākšana un realizācija, preču piegādes, ABS Global ģenētiskā materiāla izplatīšana, kā arī grāmatvedības pakalpojumi. Šobrīd kooperatīvā ir vairāk kā 230 biedru. Kooperatīvs ir viens no biedrības „Latvijas piensaimnieks” dibinātājiem un aktīvi darbojas piensaimnieku interešu aizstāvībā.


Informāciju sagatavoja:
Anete Urka
LPPKS „Trikāta KS”
Sabiedriskās attiecības
anete.urka@kooperativstrikata.lv
Mob. +371 22443812
www.kooperativstrikata.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 16.09.2010.