Iesniedz projektu Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un PII „Pasaciņa” energoefektivitātes paaugstināšanai

13.09.2010.

Šī gada septembra sākumā Preiļu novada dome Vides ministrijā atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” ietvaros iesniedza projektu pieteikumu „Preiļu novada izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām”.


Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkās, pielietojot augstus energoefektivitātes standartus un videi draudzīgus materiālus. Lai samazinātu ēku siltumenerģijas patēriņu un līdz ar to arī CO2 emisijas, projekta ietvaros katrā no šīm ēkām paredzēts veikt vairākus energoefektivitātes pasākumus:
 Ēku ārsienu siltināšana;
 Ēku āra durvju nomaiņa;
 Ēku bēniņu pārsegumu siltināšana;
 Pirmā stāva grīdas un pagraba pārseguma siltināšana;
 Ēku ieejas mezglu rekonstrukcija;
 Ēku apkures sistēmu renovācija.


Projekta realizācijas rezultātā tiktu paaugstināta šo ēku energoefektivitāte, kas samazinātu kopējo resursu patēriņu, kā arī tiktu pagarināts šo ēku mūžs un uzlabots vizuālais izskats. Projekta kopējā summa (attiecināmās izmaksas) sastāda Ls 522 505,23, tai skaitā Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 85% un pašvaldības līdzfinansējums 15%.


Projekta pieteikuma izvērtēšana Vides ministrijā varētu ilgt trīs mēnešus. Ja projekts tiks atbalstīts, tad tā realizācija notiks jau nākamgad.

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2010.