Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – atklātu konkursu `Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Preiļu novada pašvaldībai`, saskaņā ar Nolikumu

14.09.2010.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā „Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Preiļu novada pašvaldībai”


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Preiļu novada pašvaldībai”, identifikācijas nr. PND 2010/12AK, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Iepirkuma konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar atklāta konkursa dokumentāciju var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS (PDF)
1. pielikums Atklāta konkursa pieteikums (DOC)
2. pielikums Tehniskā specifikācija (PDF)
3. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS (DOC)
4. pielikums VEIKTO PIEGĀŽU UN SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS (DOC)
5. pielikums APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMĀS IEPIRKUMA DAĻAS IZPILDES SARAKSTS (DOC)
6. pielikums APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS (DOC)
7. pielikums TEHNISKĀS APKOPES (SERVISA) SNIEGŠANAS VIETU SARAKSTS LATVIJĀ (DOC)
8. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (DOC)
9. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (DOC)
10. pielikums IEPIRKUMA LĪGUMA par skolēnu autobusa iegādi Preiļu novada pašvaldībai PROJEKTS (DOC)
11. pielikums Iepirkuma līguma par skolēnu autobusu iegādi izpildes nodrošinājums (DOC)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 18.oktobris plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, tālr.: 5307320, 26410521, e-pasts: juris.kovalevskis@preili.lv
– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.