Uz 50 gadiem izsniegtās pases ceļošanai nebūs derīgas

13.09.2010.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) atgādina, ka ar 1.novembri ceļošanai ārpus Šengenas zonas vairs nebūs derīgas tās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas savulaik tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem.


Saskaņā ar 2007.gada 13.novembrī apstiprinātajiem „Pasu noteikumiem” pases ar derīguma termiņu 50 gadi arī turpmāk būs izmantojamas personas identificēšanai Latvijā, kā arī ceļojumiem uz Šengenas zonas valstīm, taču, ņemot vērā starptautisko praksi un ceļošanas dokumentu drošības prasības, tālākiem braucieniem ārpus Eiropas šīs pases no 1.novembra vairs nevarēs izmantot.


Pēc Iedzīvotāju reģistra informācijas, šobrīd šādas pases ar derīguma termiņu 50 gadi ir gandrīz 60 tūkstošiem Latvijas pilsoņu un aptuveni tikpat nepilsoņu, taču Pārvalde uzsver, ka ne visiem nepieciešams šo dokumentu mainīt. Ja pases turētājs neplāno tuvākajā laikā doties ceļojumos ārpus Šengenas zonas un pase ir nepieciešama tikai lietošanai Latvijas iekšienē, tad jaunu dokumentu noformēt nav vajadzības.


Savukārt tie iedzīvotāji, kas bieži ceļo un vēlas saņemt jaunā parauga pasi, tiek aicināti vērsties jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no savas deklarētās dzīvesvietas. Jaunu pasi ir iespējams izgatavot 20 dienu laikā vai paātrinātā kārtībā piecu vai divu darbadienu laikā.


PMLP atgādina, ka kopš 2008.gada 1.jūlija ceļošanai nav derīgas arī visas Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 30.jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti). Visas pārējās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas pēc šī datuma, ir derīgas gan ceļošanai, gan dzīvošanai Latvijā līdz to derīguma termiņa beigām.


Informācijai: Pases ar derīguma termiņu 50 gadi līdz 2007.gada 20.novembrim tika izsniegtas Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri bija sasnieguši sešdesmit gadu vecumu.


Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīgs preses un sabiedriskajos jautājumos

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.