Atbalstīti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti Pelēču un Prīkuļu ciemos

10.09.2010.


Šī gada septembra sākumā Vides ministrija ir atbalstījusi Preiļu novada domes jūlijā iesniegtos projektus „Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” un „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”. Līdz ar to šo projektu realizēšanai tiks piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un jau tuvākajā laikā varēs uzsākt to realizāciju. Plānots, ka būvdarbi abos ciematos norisināsies 2011. gada pirmajos trīs ceturkšņos.


Projekta ietvaros Prīkuļu ciematā paredzēta: artēziskās akas rekonstrukcija, esošo ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija (2 165 m garumā), jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve un vecās stacijas demontāža, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija (125 m) un jaunu pašteces cauruļvadu izbūve (2 635 m).


Pelēču ciematā paredzēta: artēziskās akas rekonstrukcija, ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija (2 993 m) un jaunu cauruļvadu izbūve (397 m), jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un esošās rekonstrukcija, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija (627 m) un jaunu cauruļvadu izbūve (1 234 m), jaunu spiedvadu izbūve (238 m), jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


Projektu realizācijas rezultātā abos ciematos tiks uzlabota ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kā arī tiks paplašināta gan ūdensapgādes, gan notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība.


Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” realizācijas kopējā summa sastāda Ls 367 492,73, bet projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” Ls 372 365,40. 85% no projektu attiecināmajām izmaksām sedz ERAF, bet pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.