Bezmaksas darba aizsardzības rokasgrāmata jaunajiem uzņēmējiem

08.09.2010.

Lai palīdzētu jaunajiem komersantiem veidot drošus darba apstākļus darbiniekiem, Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) ir izstrādājusi informatīvu materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”, kas tapis ar ESF līdzfinansētā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” atbalstu. Materiāls satur plašu informāciju par darba aizsardzību, tās reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 17 uzņēmējdarbības nozarēs, kā arī par iespējamajiem darba vides riskiem, to novērtēšanu un novēršanu. Tas ir bezmaksas materiāls, kas pieejams gan elektroniskā, gan drukātā formātā.


Latvijā veiktie pētījumi par darba drošību uzņēmumos  parāda, ka daudzos uzņēmumos darba drošības jautājumiem joprojām netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Latvijā ik gadu notiek vairāki simti nelaimes gadījumu, no kuriem daži desmiti ir ar smagākām sekām, kas ietekmē turpmākās darba spējas. Pateicoties dažādām Valsts darba inspekcijas kampaņām un LDDK konsultācijām šajos jautājumos, nelaimes gadījumu skaits reglamentētajās vai bīstamajās nozarēs ir samazinājies. Tomēr nelaimes gadījumi darba vietās visbiežāk notiek tieši mazajos un vidējos uzņēmumos, kuri nepievērš pietiekoši lielu uzmanību darba drošībai. LDDK mērķis, radot šo informatīvo materiālu, bija izskaidrot darba drošības normatīvo aktu piemērošanas nozīmi un procesu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem laikā, kad jaunais uzņēmējs sāk veidot drošu darba vidi saviem darbiniekiem.


LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle: „Mēs ceram, ka jaunais materiāls būs noderīgs palīgs un ceļvedis jaunajiem uzņēmējiem soli pa solim izprast darba drošības nozīmi un pilnveidot darba vidi, kā arī dos iespēju esošajiem uzņēmumiem sakārtot darba vidi. Kā atzīst uzņēmumi, kuriem ir laba prakse darba drošības jautājumos, tad investīcijas darba drošībā viennozīmīgi ir ekonomiski izdevīgs lēmums, jo, cīnoties ar sekām, tiek radīta negatīva vide darba kolektīvos un neefektīvi patērēti uzņēmuma resursi.”


Visiem komersantiem materiāls bez maksas ir pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas reģionālajās nodaļās, biznesa inkubatoros, bibliotēkās, augstskolās un LDDK reģionālajās filiālēs visā Latvijā vai pasūtot to pa pastu gadījumos, kad tuvumā nav pieejama izplatīšanas vieta. Materiāls ir izdots 12 000 eksemplāros. Tas tiks atjaunots un izdots katru gadu līdz 2013.gadam.


Vairāk informācijas par materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”, tā izplatīšanas vietām un pasūtīšanu var atrast LDDK mājas lapā www.lddk.lv vai SIA „Comperio” mājas lapā www.comperio.lv .


Pielikumā saraksts ar materiāla izplatīšanas vietām un materiāla saturs (PDF)


Informācijai
Materiāls tapis Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. Jaunais materiāls ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar LR Labklājības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu speciālistiem, kā arī ar SIA „Comperio” un SIA „DDV” ekspertu līdzdalību.


Informāciju sagatavoja:
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte
Agnese@lddk.lv, 67225162


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.