11. septembrī – Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi viesu mājā “Pie Pliča”

11.09.2010.

Kultūras mantojums ir tautas garīguma pamats, tautas attīstības ceļš, ticība un cerība!


Uzsverot kultūras mantojuma vērtību un potenciālu, kas kalpo ilgtspējīgai attīstībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai, kā arī nepieciešamību skaidrot kultūras mantojuma jēdzienu, lai arvien lielāku vērību pievērstu cilvēkam un garīgām vērtībām, 2010. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu 2010 tēma ir Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums! Tā apvieno visu iepriekšējo gadu tēmas (līdz šim tās bijušas veltītas baznīcām, koka mantojumam, pirmskara mantojumam, pilsētu vēsturiskajiem centriem, sakoptākajiem kultūras pieminekļiem, apdraudētākajiem pieminekļiem, pilskalniem, vēsturisko interjeru saglabāšanai un restaurācijai u.c.), konkrētajā objektā izceļot veiksmi vai iespējas, kas izriet no cilvēka radošas pieejas mantojuma saglabāšanā. Atrodoties, cerams, īslaicīgu ekonomisko grūtību apstākļos, tieši šobrīd jāmeklē jauni, netradicionāli risinājumi.


Esiet aicināti un gaidīti Eiropas kultūras mantojuma dienās – 2010  Preiļu novadā!


EIROPAS  KULTŪRAS  MANTOJUMA  DIENAS  2010
Viesu nams „Pie Pliča” , bijusī pašvaldības slimnīca
Raiņa bulvāris 9, Preiļi, Preiļu novads


11.09.2010. plkst 11.00 – 16.00
Atvērto durvju diena viesu mājā „Pie Pliča”.


Plkst. 16.00
Mantojuma dienu pasākums:
Karoga pacelšana. Uzrunas
Preiļu novada kultūras centra vīru vokālā ansambļa uzstāšanās
Preiļu vēstures un mākslas muzeja ceļojošās izstāde „Preiļi senajās fotogrāfijās” apskate
Viesu nama īpašnieka Igora Pliča vadītā ekskursija pa viesu namu


12.09.2010. plkst. 10.00-16.00 objekta apskate pēc iepriekšējas pieteikšanās, tālr. 29121689 (viesu nama īpašnieks Igors Pličs)


 

Pēdējās izmaiņas: 11.09.2010.