Pēc Bonus – malus pārrēķina pieaugs auto īpašnieku ar labajām riska klasēm īpatsvars

06.09.2010.


Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem pēc apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēmas Bonus – malus ikgadējās risku klašu pārrēķināšanas 15.septembrī 72,7% transportlīdzekļu īpašnieku iekļūs Bonus jeb pazeminātā riska klasēs (7.-17.), 24,9% – 6.riska klasē, kas vienlaicīgi ir arī sākumklase, un tikai 2,4% no visiem īpašniekiem atradīsies Malus jeb paaugstināta riska klasēs (no 1.-5.).


Viens no lielākajiem īpašnieku skaita pieaugumiem ir Bonus – malus augstākajai 17.riska klasei, kurā īpašnieku skaits palielinājies par 10% un tajā atradīsies vairāk nekā 54 tūkstoši īpašnieku.


98% transportlīdzekļu atrodas labajās klasēs


Juris Stengrevics, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs: „Kopš sistēmas ieviešanas 2006.gadā ir sasniegts zemākais transportlīdzekļu īpašnieku skaits – 2,4%, kas atrodas paaugstināta riska jeb malus klasēs, kurām apdrošinātāji piemēro augstāku OCTA cenu. Tas tikai vēlreiz apliecina, ka apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēma Bonus – malus ir svarīgs instruments, lai disciplinētu autoīpašniekus būt uzmanīgiem ceļu satiksmē un arī atbildīgiem par sev piederošā transportlīdzekļa uzticēšanu citiem. Jāatceras, ka par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu ieņemamā riska klase pasliktināsies transportlīdzekļa īpašniekam, tāpēc ir svarīgi, kam tas tiek uzticēts.”


Pēc ikgadējā pārrēķina palielināsies arī vidējā Bonus-Malus klase, kas būs 9,3.Pērn Bonus – malus sistēma tika ievērojami pilnveidota


Risku izvērtēšanas sistēma Bonus – malus darbība pērn septembrī tika vienkāršota. Viena īpašnieka vairākiem vienas kategorijas transportlīdzekļiem ir viena un tā pati riska klase. Pārdodot un nopērkot jaunu transportlīdzekli riska klases pārceļas automātiski, iegādājoties jaunu transportlīdzekli papildus esošajam, tas iekļūst nevis sākumklasē, bet gan jau esošo transportlīdzekļu riska klasē.


Transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēsture (apdrošināto dienu skaits un transportlīdzekļa izraisītie ceļu satiksmes negadījumi) visiem viņam piederošajiem transportlīdzekļiem tiek vērtēta par pēdējiem vienpadsmit gadiem.


J.Stengrevics: „Šogad Bonus-Malus klašu aprēķinā tiks ņemti vērā apdrošināšanas vēstures dati tikai no 1999.gada 1. septembra, bet nākošgad tikai no 2000.gada 1. septembra. Jo ceļu satiksmes negadījums ir noticis senāk, jo tas mazāk ietekmē Bonus-Malus klases samazinājumu, piemēram, ja transportlīdzekļa īpašniekam apdrošināšanas vēsturē vienīgais ceļu satiksmes negadījums bija 1999.gada sākumā, tad tas vēl līdz šī gada 15.septembrim varēja ietekmēt Bonus-Malus klases samazinājumu, bet pēc 15.septembra šis negadījums jau vairs netiks ņemts vērā, līdz ar to īpašnieks varēs nokļūt augstākā Bonus klasē.”


Ja īpašniekam pieder vairāki vienas kategorijas transportlīdzekļi, bet ar kādu no tiem tiek izraisīts negadījums, tad tas ietekmē visu šo transportlīdzekļu klasi, kas pazemināsies nevis vienam transportlīdzeklim, bet gan automātiski visiem vienādi. Tai pat laikā var būt , ka viens negadījums neatstās ietekmi uz apdrošināšanas klasi, – jo transportlīdzekļiem lielāks kopējo apdrošināto dienu skaits, jo mazāka varbūtība, ka negadījuma rezultātā klase tiks samazināta.


www.ltab.lv sadaļā „Bonus – malus” ikviens transportlīdzekļa īpašnieks var uzzināt savu Bonus-malus riska klasi un iepazīties ar savas apdrošināšanas vēstures datiem un ar tam piederošo transportlīdzekļu izraisītajiem negadījumiem .Par Bonus – malus


Saskaņā ar izmaiņām Bonus – malus sistēmā, klase tiek rēķināta attiecībā uz īpašnieku un tam piederošo transportlīdzekļu kategorijām. Sistēma sastāv no 17 riska klasēm: pazemināta riska jeb bonus klases no 7.-17. (parasti tiek piemērots OCTA cenas samazinājums); paaugstināta riska jeb malus klases no 1.-5. (parasti tiek piemērota cenas piemaksa), 6.klase jeb sākumklase, kurā automātiski nokļūst tie auto īpašnieki, kas pirmo reizi noformē OCTA polisi sev piederošajam transportlīdzeklim noteiktā kategorijā. Jāņem vērā, lai arī Bonus – malus klase ir nozīmīgs OCTA polises cenu ietekmējošs faktors, tomēr ne vienīgais. Klases tiek pārskatītas vienu reizi gadā – 15. septembrī.Informāciju sniedza:
Juris Stengrevics
LTAB valdes priekšsēdētājs


Informāciju sagatavoja:
LTAB sabiedrisko attiecību konsultante
Inese Ozoliņa

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.