Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē Jauniešu līderu apmācības

13.09.2010.

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” projekta „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē”(Nr.:2010.LV/05) ietvaros no 2010. gada 13.-15. septembrim organizē bezmaksas Latgales reģiona jauniešu līderu apmācības.


Apmācību mērķis ir attīstīt Latgales reģiona jauniešu prasmes projektu izstrādē un savu iniciatīvu izmantošanu reģiona attīstībā, īstenojot jaunatnes projektus un jaunatnes organizāciju aktīvo ietekmi jaunatnes attīstībā. Apmācību laikā tiks apskatītas tēmas:
• projekta izstrādes pamatnostādnes, tā īstenošana;
• jaunatnes projektu teorija, projektu izstrāde programmai „Jaunatne darbībā”;
• iepazīšanās ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu „Jaunatne darbībā” – programmas apakšprogrammas un iespējas;
• brīvprātīgais darbs un tā iespējas jauniešu profesionālajā izaugsmē;
• sadarbība ar apkārtējo sabiedrību un presi – kā iesaistīt novada vai pagasta sabiedrību projekta aktivitātēs, projekta atspoguļošana presē;
• jaunatnes interešu aizstāvība un sadarbības tīkla izveide Latgalē.


Apmācību laikā jaunieši iegūs prasmes un zināšanas projektu izstrādē, uzsvars tiks likts uz jaunatnes projektiem, kas tiek finansēti Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā”.


Dalībai apmācībās jauniešiem vēlams būt konkrētai projekta idejai un spējai piedalīties visās apmācību dienās. Apmācību laikā, katra ideja tiks izrunāta un rasts atbalsts un palīdzība projekta izstrādē. Apmācībās tiek aicināti piedalīties Latgales reģiona pašvaldību jaunieši vecumā no 16 – 25 gadiem, kas ir aktīvi sava novada pārstāvji, ir gatavi īstenot jaunatnes projektus savās pašvaldībās un ir ar projektu idejām bagāti jaunieši.


Apmācības norisināsies Daugavpilī Park Hotel „Latgola”.


Apmācībām var pieteikties līdz šī gada 11. septembrim plkst. 17:00 zvanot vai rakstot e-pastu (mob.tel.:26565858, oskars.zugickis@latgale.lv).


Piesakoties jānorāda: vārds, uzvārds, vecums, pašvaldība un kontaktinformācija (adrese, tālr. e-pasts).


Vietu skaits ir ierobežots!
Ja, Jums rodas jautājumi vai ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet.
Aicinām jūs aktīvi iesaistīties pilsoniskās sabiedrības veidošanā Latgales reģionā.
Priekšroka tiks dota tiem jauniešiem, kas pieteiksies no tām pašvaldību teritorijām, no kurām vēl neviens jaunietis nebūs pieteicies!


Sīkāka informācija:
Biedrība “Dienvidlatgles NVO atbalsta centrs”    
Parādes iela 1 – 314, Daugavpils       
Tel.: 26565858 (Oskars Zuģickis)   
Tel.: 26956160,
viktorija.kozlovska@gmail.com  (Viktorija Kozlovska)


Projektu līdzfinansē Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds un LR Tieslietu ministrija. 


 

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2010.