Latvenergo klientiem jauns pakalpojums

01.09.2010.

Latvenergo koncerna klientiem ir iespēja operatīvi saņemt paziņojumus par plānoto darbu elektrotīklā atcelšanu. Informāciju AS „Sadales tīkls” nosūta SMS vai e-pasta pakalpojuma veidā.


Līdz šim uzņēmums klientiem sūtīja vienīgi paziņojumus par plānotajiem darbiem elektrotīklā, bet nebija izstrādāta iespēja operatīvi ziņot, ja plānotie darbi kāda iemesla dēļ tika atcelti.


Tādēļ klientu apkalpošanas procesa uzlabošanai, sākot ar 2010. gada 27. augustu, AS „Sadales tīkls” uzsāk operatīvu SMS vai e-pasta paziņojumu izsūtīšanu par atceltiem iepriekš plānotiem remontdarbiem elektrotīklā. Šādu paziņojumu izsūtīšana klientiem rodas gadījumos, kad remontdarbus nevar veikt tehnisku, dabas izraisītu stihiju vai kādu citu iemeslu dēļ. Uzņēmuma ierīkotā tehnoloģija turpmāk ļauj informēt klientus, izmantojot uzņēmuma datu bāzē fiksētos mobilo telefona numurus vai e-pasta adreses.


Ar elektroenerģijas piegādi saistītos jautājumu reglamentē “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. Saskaņā ar tiem sistēmas operatora pienākums ir nodrošināt atbilstošu elektroenerģijas piegādes pakalpojuma kvalitāti līdz klienta elektroietaišu piederības robežai. Tāpat noteikts, ka plānotas elektroenerģijas atslēgšanas gadījumā lietotājs jābrīdina vismaz piecas dienas iepriekš.


Šobrīd klientiem tiek piedāvāta visoptimālākā brīdināšanas veida izvēle, –lai aptvertu visu šī pakalpojuma mērķauditoriju. AS „Sadales tīkls” izstrādātā automatizētā sistēma nodrošina elektroenerģijas lietotāju brīdināšanas procesu par plānotajiem atslēgumiem tīklā, informāciju sūtot kā īsziņu uz mobilo tālruni, vai norādītu e-pasta adresi. Kamēr visi klienti vēl nav darījuši zināmus savus tālruņu numurus vai elektroniskā pasta adreses, paziņojumi par elektroenerģijas plānotajiem atslēgumiem joprojām tiek sūtīti arī pa pastu.


AS „Sadales tīkls” rosina lietotājus izvēlēties elektroniskos saziņas līdzekļus, jo tādejādi informācija klientam var tikt nosūtīta, lai kur arī klients atrastos. Nedaudz vairāk par 40% no visiem brīdinātajiem, piemēram, maijā saņēma SMS ziņu, 6% e-pasta vēstuli. Pārējiem joprojām paziņojumi tika sūtīti pa pastu. Gada sākumā telefonu ziņas izvēlējās saņemt ap 36% no mēnesī brīdināmajiem uzņēmuma klientiem, e-pasta ziņas tika sūtītas 4%. Tas nozīmē, ka arvien vairāk klientu izvēlas operatīvu informācijas saņemšanu. Protams, informācijas daudzums un rakstu zīmju skaits SMS paziņojumā ir ierobežots, tāpēc neskaidrību vai šaubu gadījumā, klients vienmēr var zvanīt arī uz Klientu servisu plašākas informācijas iegūšanai.


AS „Latvenergo” datu bāzē 53% (kopskaitā – vairāk par 530 tūkstošiem) privātpersonu klienti ir reģistrējuši savu mobilo tālruņu numurus, kurus jau šobrīd uzņēmums izmanto klientu informēšanai par plānotajiem atslēgumiem. Savukārt savas e-pasta adreses ir iesnieguši 16% privātpersonu un 22% juridiskie klienti. Paplašinot SMS pakalpojuma izmantošanu nākotnē arī bojājuma pieteikšanai, sagaidāms, ka arvien vairāk tiks reģistrēti klientu mobilo tālruņu numuri, kurus izmantos operatīvās informācijas nosūtīšanai.


Lai informāciju gan par plānotajiem elektroenerģijas atslēgumiem, gan darbu atcelšanas gadījumā, gan paziņojumu, ka plānotais atslēgums nenotiks, lietotājs saņemtu elektroniski, nepieciešamā informācija jāreģistrē, izmantojot klientu pašapkalpošanās portālu www.e-latvenergo.lv, zvanot uz AS “Latvenergo” Klientu servisa informatīvo tālruni 80200400, vai vēršoties jebkurā Klientu apkalpošanas centrā.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.