1. septembris – „ar odziņu”

01.09.2010.

Šogad 1.septembris Priekuļu pamatskolā izvērtās jo īpašs. Jau no paša rīta skolā sākās manāma rosība – ieradās skolēni no malu malām, lai kopīgi uzsāktu jauno mācību gadu. Zālē pirmklasniekus svinīgi ievadīja 9. klases skolēni. Lai arī mazuļu skaits ir samērā neliels, taču mācītieskāre viņiem jo liela. To pierādīja bērnu sarunas ar Ziedupļavu (Santa Dronga, 9.kl.) un Žagatiņu (Kristīne Grīga, 9.kl.). Mazie pirmklasnieki prata salikt vārdiņus DZIESMA, VARAVĪKSNE, kā arī kopīgi ar klases audzinātāju „attīstīja filmiņu”- savienoja ar cipariem veidotu Ziedupļavas un Žagatiņas labākā drauga Zaķa portretu, kam krāsas piešķirs mācību gada laikā.


Un tad sekoja vislielākais pārsteigums – ciemos uzaicinātais Latvijas SPĒKAVĪRS 2010 Artis Plivda uz sava pleca turēja katru pirmklasnieku, lai no augstākā skatupunkta zālē viņi paraudzītos nākotnē. Artis, kura saknes balstās mūsu pagastā (māte un tēvs mācījušies Priekuļu pamatskolā un viņš ir Saunas pagastā „pierakstīts”), nu jau kā spēcīgs ozols gandarīti ļāva pakāpties savos „zaros” mazajiem putnēniem. Par to, ka Artim spēcīgas rokas, varēja pārliecināties ikkatrs, bet par viņa mērķtiecību, darba mīlestību un ieaudzināto neatlaidību ar baltu bagātīgu rudens asteru buķeti tika teikts paldies viņa vecākiem. Artis skolai un skolēniem dāvināja savus kalendārīšus, saldumi kā sveiciens no Arta mammas Zinaīdas Plivdas tika katram skolniekam, bet 9.klases skolēni katrs personīgi saņēma labu sekmju vēlējumu ar spēcīgu Arta rokasspiedienu. Artis visiem novēlēja izturību un darba mīlestību. Prieks, ka viņš ir tāds savas Latgales patriots, jo uzrunu teica latgaliski. Tas bija ļoti sirsnīgi un mīļi.


Pasākuma gaitā direktore iepazīstināja ar jaunumiem, sasniegumiem, kas notikuši vasarā. Skolotāja Līga Jermolviča ieguvusi kristīgās mācības skolotāja kvalifikāciju Rēzeknes Augstskolā, skolotāja Diāna Bravacka – humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā. Arī skolotāju Raisas Kozules un Veronikas Bogotās darbs pie projekta nu vainagojies panākumiem – pie skolas renovēts sporta laukums. Visas klašu telpas pēc nepieciešamības uzlabotas, kosmētiski remontētas Andra Kessas rokām. Par visu skolai nepieciešamo lietu laicīgu sagādi paldies Jāzepam Bogotajam. Tāpat paldies aizskanēja tiem ļaudīm, kas šovasar nesavtīgi palīdzējuši skolas virtuvei, kā arī daudzi, daudzi paldies visiem, kas skolai labu vēlējuši un atbalstījuši skolas darbu.


Ziedu klēpji sagūla pedagogu un ciemiņu rokās, jo arī novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs šajā dienā bija kopā ar mums, lai sveiktu jaunā mācību un darba cēliena sākumā.


Pasākuma noslēgumā skolēnu kolektīvi fotografējās ar SPĒKAVĪRU 2010 un iemūžināja šī jaunā mācību gada vēsturiskos mirkļus, jo neba nu katru dienu svinīgā atmosfērā mēs varam pateikties savas puses ļaudīm, ļaujot arī viņiem sajust īpašu atmosfēru un gandarījumu par veikumu. Paldies Artim un visiem labajiem ļaudīm, kas bija kopā ar mums un priecājās par to, ka mēs arvien vēl esam – zinoši, varoši, panākumos balstīti.


Lai sekmīgs jaunais mācību cēliens visiem tuvu un tālu!Diāna Bravacka,
Priekuļu pamatskolas skolotāja

 Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.